Microscopy and Spectroscopy for MNW

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

- Het verwerven van begrip van de fysische achtergronden van de moderne
microscopietechnieken die als doel hebben om op moleculaire schaal de
eigenschappen van levende materie in beeld te brengen.
- Het verwerven van begrip van de fysische-chemische achtergronden van
moleculaire vibraties en technieken waarmee die kunnen worden
bestudeerd.
- Het verkrijgen van inzicht in moderne toepassingsmogelijkheden van
deze technieken in biologisch, biofysisch, biochemisch en biomedisch
onderzoek en klinische diagnose.
- Het leren lezen en verwerken van (Engelstalige) wetenschappelijke
literatuur over deze technieken en hun toepassingen.
- Het leren presenteren in de Engelse taal.

Course Content

Tijdens de cursus zullen de fysisch-chemische achtergronden van diverse
molecuul-spectroscopische technieken worden behandeld, m.n. technieken
gebaseerd op moleculaire vibraties (infrarood absorptie en Raman
scattering). Besproken wordt wat voor moleculaire informatie uit de
spectra kan worden verkregen. Vervolgens zal worden behandeld hoe deze
technieken kunnen worden toegepast voor microscopische en macroscopische
beeldvorming (imaging). Verder komt in dit vak Optische microscopie
(helder veld, beeldvorming, resolutie, fase contrast) en Fluorescentie
microscopie (fluorescentie, fluoroforen, labeling, Förster resonance
energy transfer; confocale, wide-field, TIRF, multifoton en
superresolutie fluorescentie microscopie) uitgebreid aan bod, alsmede de
technieken Atomaire krachtmicroscopie (AFM, beeldvorming, moleculaire
manipulatie) en Optische pincetten (moleculaire manipulatie, moleculaire
kracht en plaats bepaling). Aan de hand van een aantal voorbeelden zal
worden gedemonstreerd welke toepassingsmogelijkheden er bestaan binnen
de biofysische, biochemische en biomedische wetenschappen en de
klinische praktijk.

Teaching Methods

- Colleges over de achtergronden én toepassingen van de technieken.
- Literatuuronderzoek met mondelinge presentatie (groepsopdracht).
- Symposiumbezoek

Method of Assessment

- Schriftelijk tentamen (70%)
- Mondelinge presentatie literatuuropdracht (20%)
- Symposiumverslag (10%)

Literature

Handouts

Target Audience

BSc 3-MNW
BSc Nat

General Information

Course Code X_420586
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. F. Ariese
Examiner dr. F. Ariese
Teaching Staff dr. F. Ariese
prof. dr. ir. E.J.G. Peterman

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: