Project Cancer

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het project heeft tot doel om inzicht te krijgen in de celbiologische,
fysiologische en (radio)fysische achtergronden van het ontstaan, de
diagnostiek en behandeling van kanker.
Tevens is het aanleren van moleculair biologische technieken een
hoofddoel.

Course Content

- Moleculaire basis van kanker
- Therapie: radiotherapie en chemotherapie
- Practicum en Theorie Moleculaire Biologie

Teaching Methods

Een combinatie van (werk)colleges en practicum.

Method of Assessment

De beoordeling vindt plaats op grond van het vertoonde inzicht, de
experimentele vaardigheid tijdens de uitvoering van de experimenten,
en schriftelijke rapportage van het practicum (33%) en een schriftelijk
tentamen (66%).

Literature

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. New Jersey: Prentice Hall.
Essential Cell Biology. Alberts et al.

Target Audience

2MNW

Additional Information

Docenten:
dr. J.C. Vos, dr. S. Heukelom, dr. P. Sminia ea.

General Information

Course Code X_430021
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. J.C. Vos
Examiner dr. ir. J.C. Vos
Teaching Staff dr. ir. J.C. Vos
dr. M.H. Siderius

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: