Physics: Mechanics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doelstelling van het college Fysica: Mechanica is de basisbegrippen van
de natuurkunde te introduceren die ten grondslag liggen aan
evenwichtssituaties en beweging van fysieke voorwerpen. Natuurkunde
opgaven worden gemaakt in het kader van systematische probleem aanpak,
waarbij een academische houding ten opzichte van analyseren, theoretisch
kader, berekenen en concluderen wordt aangeleerd.

Course Content

De klassieke mechanica is de basis van alle b├Ętawetenschappen en wordt
behandeld in de volgorde waarop het is ontwikkeld. Allereerst komen de
wetten van Newton aan bod, hun ontwikkeling en toepassing. Definitie van
vectoren is belangrijk om in slechts drie wetten alle soorten beweging
te kunnen beschrijving. Na botsingen en energie worden andere typen,
meer abstracte bewegingen beschreven: rotaties, oscillaties en golven.
Van belang is dat wordt ingezien dat al deze bewegingen beschreven
worden met dezelfde bewegingswetten van Newton. Deze wetten werken op
grootheden met definitie aangepast aan de specifieke beweging.

Teaching Methods

Zelfstudie uit boek met huiswerk, hoorcollege, werkcollege en online
cursus Mastering Physics.
Studie last is 3EC, dat komt overeen met 84 uur in totaal. De cursus
beslaat 7 weken met daarin 7 hoor- en 7 werkcolleges van elk 2 uur. Elke
week wordt verwacht dat er 4 uur aan zelfstudie wordt besteed
voorafgaand en na afloop van elk hoorcollege. Daarnaast is de studieduur
van de online cursus Mastering Physics 3 uur per week.

Op Canvas verschijnen voor aanvang van de cursus en tijdens de
cursus belangrijke documenten en aankondigingen betreffende de cursus.
Deelnemende studenten moeten zelf zorgen voor toegang tot Canvas
middels inschrijving. Alle zaken dit aangaande kan worden besproken met
het onderwijsburo.

Method of Assessment

Het eindcijfer wordt bepaald door de uitslag van het schriftelijk
tentamen. Met Mastering Physics en werkcolleges kunnen extra punten
(zie canvas).

Entry Requirements

Voor het eerste werkcollege moeten studenten zich hebben aangemeld bij
de juiste groep van Mastering Physics. Zie handleiding op Canvas
voor details.

Literature

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. International edition; New Jersey: Prentice Hall.
Of hetzelfde boek: maar dan 'new edition'. Een e-book kan ook per direct
aangeschaft worden op de website van Pearson.

Dit boek moet voor aanvang van het eerste college zijn aangeschaft. Voor
het eerste college moet ook de inlogcode voor de online cursus Mastering
Physics geactiveerd zijn, en deelnemers zich hebben aangemeld bij de
juiste werkgroep. Bij aanschaf van een 2e hands boek zijn studenten zelf
verantwoordelijk om te zorgen dat deze op tijd kan worden aangeleverd,

Target Audience

1 MNW

Recommended background knowledge

Een voldoende resultaat voor universitair Calculus.
Een voldoende voor de VWO eindexamens natuurkunde en wiskunde.

General Information

Course Code X_430060
Credits 3 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Examiner prof. dr. P. Gori Giorgi
Teaching Staff dr. T.M. Nieuwenhuizen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: