Physics: Electricity and Magnetism

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doelstelling van het college Fysica: Electriciteit en Magnetisme is de
discussie van de basisbegrippen van de natuurkunde uit te breiden en
concepten en berekeningsmethoden te introduceren om elektrische en
magnetische verschijnselen in de natuur te begrijpen.

Teaching Methods

Hoorcollege waarin concepten en berekeningswijzen worden geïntroduceerd,
als mede enkele experimenten gedemonstreerd. Tijdens het werkcollege
(verplicht) wordt het maken van opgaven geoefend onder begeleiding van
assistenten. Het onderdeel "Mastering Physics" (verplicht) helpt bij het
verwerken van de stof. Er wordt een Quiz georganiseerd met door
studenten aangeleverde vragen.

Method of Assessment

Schriftelijk Tentamen; de uitkomsten van de Quiz worden meegewogen.

Literature

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics
4th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Target Audience

1MNW

Custom Course Registration

Aanmelden voor cursus op VUnet en voor "Mastering Physics" bij de uitgever van het boek.

Recommended background knowledge

Fysica: Mechanica

General Information

Course Code X_430061
Credits 3 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. W.M.G. Ubachs
Examiner prof. dr. W.M.G. Ubachs
Teaching Staff prof. dr. W.M.G. Ubachs

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: