Project Nerves

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het project heeft tot doel om inzicht te verschaffen in:
- De chemie en de fysica van neurofysiologische processen in het
menselijk lichaam bij ziekte en gezondheid, alsmede in
- Fysische meettechnieken voor het klinisch onderzoek van
neurofysiologische processen.

Course Content

Project Zenuwwerk bestaat uit de onderdelen:
- Neuro-fysiologische diagnostiek in de geneeskunde met als
focusgebieden het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. Structuur en
functie van zenuwstelsel en bewegingsapparaat, jullie maken kennis met
technieken om hersenactiviteit te meten en te beïnvloeden (TMS, MEG,
EEG, MRI). Ontwikkelen van gevoel voor MRI technieken waarmee het
zenuwstelsel in beeld kan worden gebracht. Verkrijgen van inzicht in
(uitvoering van) klinische bewegingsanalyse
- 'De model zenuw': Aan de orde komt de fysica van een zenuwimpuls:
(rust)membraanpotentialen, actiepotentialen, het Hodgkin-Huxley model,
geleiding & weerstand, ionen transport en ion-kanalen. Met een modelleer
programma zal een model van de elektrische respons van de zenuw gemaakt
worden.
- 'Neurale netwerken'. In dit onderdeel zullen simulaties worden gemaakt
van de propagatie van actiepotentialen over axonen en kleine netwerken.

Teaching Methods

De totale duur van de cursus is 4 weken.

Organisatie
De eerste week wordt door de afdeling Neuroanatomie van het VUmc
verzorgd. Jullie volgen hoorcolleges een practicum Anatomie en een demo
in het bewegingslab.
In de tweede en derde week worden twee projecten bij fysica en
neurowetenschappen gedaan. Hiervoor volgen jullie 2 hoorcolleges en dan
wordt de groep in tweeën gedeeld en elk van de groepen rouleert langs de
twee projecten projecten waaraan telkens vierdagen gespendeerd.

Method of Assessment

Er zijn drie onderdelen die meetellen voor de eindbeoordeling
- Deeltentamen over de collegestof van de eerste week
- Verslag over het project fysica
- Verslag over het project neurowetenschappen

Eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor deze drie onderdelen.

Literature

Dictaat: Diagnostische methoden in de klinische neurofysiologie:
Case-studies over meten in de geneeskunde.
Hand-outs, practicumhandleiding en de studieboeken die gebruikt worden
bij de colleges Medische Fysiologie en Inleiding (Medische) Fysica.

Target Audience

1MNW

General Information

Course Code X_430067
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. J.T.M. Kennis
Examiner prof. dr. J.T.M. Kennis
Teaching Staff dr. L.N. Cornelisse
dr. M.D. Steenwijk
dr. G.J. Schenk
prof. dr. J.T.M. Kennis

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: