Introduction to Medical Natural Sciences

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van dit vak is een oriëntatie te bieden op de medische
natuurwetenschappen, het vakgebied dat zich bezig houdt met de studie
van het functioneren van de mens in gezondheid en ziekte. MNW is een
interdisciplinair wetenschapsgebied waarin de kennisontwikkeling
plaatsvindt die de basis vormt voor vooruitgang in de geneeskunde en de
gezondheidszorg.

Course Content

Het ene deel van het vak Inleiding MNW concentreert zich op de medische
en klinische fysica. Er wordt een verkenningstocht door het menselijk
lichaam gemaakt en de principes van het meten aan biologische systemen
worden behandeld. De tocht begint bij de bouwstenen van het menselijk
lichaam: de cel met zijn boeiende eigenschappen, waaronder de
elektrische processen aan de celmembranen, de geleiding van elektrische
impulsen langs zenuwvezels en elektrische volumegeleiding. Er is
hierbij een directe afstemming met het vak Natuurkunde Practicum voor
MNW dat ook in deze periode plaatsvindt.

Het andere deel van het vak gaat over de medische uitdagingen in een
aantal specialisatierichtingen van MNW, namelijk - behalve medische
fysica - ook fysica van leven, (moleculaire) klinische diagnostiek,
medische fysiologie, bioinformatica, biomoleculaire wetenschappen
(waaronder systeembiologie), neurowetenschappen en oncologie. Enkele
gastsprekers geven een voordracht, er worden interviews met
kerndocenten uit deze specialisatierichtingen gehouden en in groepjes
wordt een artikel geschreven waarin wetenschappelijke hoogtepunten en
uitdagingen op de MNW-deelgebieden worden gepresenteerd. Dit gedeelte
van het vak wordt afgesloten met een postersessie en een symposium.

Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges, postersessie en carrièredag. Tijdens de
werkcolleges wordt gewerkt aan verschillende opdrachten (waaronder
interviews, het schrijven van een artikel, en presentaties). Het
bijwonen van alle werkcolleges, postersessie én het afsluitende
symposium is verplicht.

Method of Assessment

Opdrachten en een schriftelijke eindtoets.

Literature

handouts van college en verwijzing naar literatuur, internet links, evt
voor volgend jaar nieuw te ontwikkelen syllabus.

Target Audience

1MNW

Additional Information

Communicatie via Canvas.

General Information

Course Code X_430089
Credits 3 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Examiner dr. D.B.R.A. Fokkema
Teaching Staff dr. D.B.R.A. Fokkema
dr. ir. T.J.C. Faes

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Seminar*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: