Thermodynamics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Leren toepassen van thermodynamica op chemische processen.

Course Content

In het vak wordt begonnen met de klassieke
macroscopische thermodynamica en worden begrippen als warmte en
arbeid, de afleiding van de grootheid entropie en het bepalen van de
richting van spontane processen behandeld. Grootheden als enthalpie en
vrije energie zullen worden ingevoerd, en de toepassing van de twee
hoofdwetten van de thermodynamica op chemische processen wordt gegeven.
Chemisch evenwicht, en effecten van druk en temperatuur daarop kunnen
dan effectief worden bestudeerd.Daarna volgt een inleiding in de
statistische mechanica, de theorie die het afleiden van macroscopische
materiaaleigenschappen uit het gedrag van moleculen mogelijk maakt.
Hierbij wordt de equivalentie van deze microscopische behandeling met
de klassieke thermodynamica besproken en wordt ook het verband gelegd
met de toepassing in een biomoleculaire context.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en schriftelijke tussentoets.

Literature

Thomas Engel en Philip Reid: "Thermodynamics, Statistical
Thermodynamics, and Kinetics, Pearson, ISBN 978-0-321-64311-7.

Target Audience

2MNW

Recommended background knowledge

CALCULUS en MATHEMATISCHE METHODEN

General Information

Course Code X_430513
Credits 3 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. L. Visscher
Examiner prof. dr. L. Visscher
Teaching Staff prof. dr. L. Visscher
dr. D.P. Geerke

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: