Transaltional Biomarkers

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van dit studieonderdeel is om een theoretische studie uit te
voeren naar de mogelijkheden om pharmacogenomics, pharmacogenetics en
toxicogenomics toe te passen in het translationele biomarker onderzoek.

Course Content

Er is een sterke behoefte om nieuwe biomarkers te ontdekken waarmee op
een snelle manier schadelijke effecten van geneesmiddelen vast te
stellen. Verder is er een gebrek aan geschikte indicatoren (biomarkers)
waarmee in een vroeg stadium (preventief en diagnostisch) ziektebeelden
kunnen worden vastgesteld. To slot vereist de zoektocht naar
“personalized medicine” de aanwezigheid van geschikte biomarkers. De
voorkeur gaat hierbij uit naar biomarkers die zowel in klinische studies
als bij patiënten gebruikt kunnen worden, de zogenaamde translationele
biomarkers. De doelstelling van dit verdiepende vak is om aan de hand
van een concrete opdracht (casus) een theoretisch onderzoek uit te
voeren naar de mogelijkheden om een geschikte biomarker te vinden voor
een benoemd probleem.

Teaching Methods

De casus zal op individuele basis worden uitgevoerd en worden begeleid
door een of meerdere docenten die betrokken zijn bij het translationele
biomarker onder zoek aan de VU of het VUmc.

Method of Assessment

Combinatie van een onderzoeksrapport en een mondelinge rapportage
hiervan.

Literature

Materiaal beschikbaar gesteld door de docenten.

Target Audience

3MNW

General Information

Course Code X_430559
Credits 6 EC
Period P5+6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. R. Haselberg
Examiner dr. R. Haselberg
Teaching Staff dr. R. Haselberg

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: