Medische (patho)fysiologie II

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Verschaffen van kennis en inzicht in het normale functioneren van het
menselijk lichaam om daarmee oorzaken en het beloop van ziekteprocessen,
die bij de mens kunnen optreden, te begrijpen.

Course Content

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Hormonale controle
- Spijsvertering
- Afweer
- Ademhaling
- Metabolisme en inspanning
- Regulatie van lichaamsgewicht
- Reproductie

Docenten: dr. E. Eringa, dr. P. Koolwijk (practicumleiding), dr. W. vd
Laarse, dr. A. Muller, dr. W.S. Simonides (coördinator).
Aantal contacturen: colleges 15, werkgroepen 8, practica 5.

Teaching Methods

De cursus bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen met casussen en
practica. Deelname aan de werkgroepen en practica is verplicht.
In de hoorcolleges zullen de belangrijkste onderwerpen van de studiestof
worden behandeld.
In de werkgroepen zullen de diverse onderwerpen uitgediept worden aan de
hand van concrete, klinisch georiënteerde vragen en opdrachten. De
practica vormen een illustratie en
demonstratie van behandelde principes, waarbij de volgende onderwerpen
aan bod komen:

- Ademhaling
- Metabolisme en inspanning

Method of Assessment

De cursus wordt afgesloten met een tentamen met 50 meerkeuzevragen
betreffende alle behandelde onderwerpen. Er is eenmalig een hertentamen.

Literature

Vander’s Human Physiology (Widmaier, Raff and Strang (MacGrawHill), 14e
editie). De practicumhandleidingen en informatie over de werkgroepen
worden op CANVAS beschikbaar gesteld.

General Information

Course Code X_436503
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. W.S. Simonides
Examiner dr. W.S. Simonides
Teaching Staff dr. W.S. Simonides
dr. P. Koolwijk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: