Medical Imaging

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht van de fysische, technische en signaalanalytische
principes van de moderne medische beeldvormende technieken, alsmede het
gebruik van deze technieken in de geneeskunde. In het bijzonder kan de
student voor ieder van de technieken beschrijven:
- De opwekking en detectie van de gebruikte straling, alsmede de
interactie van de straling met het lichaamsweefsel;
- De principes van de fysische beeldvorming en de daarbij gebruikte
signaalanalyse;
- De belangrijke fysische factoren van invloed op de beeldkwaliteit.

Course Content

Beeldvormende technieken gebaseerd op Röntgen-stralen (planigrafie &
CT), Nucleaire technieken (gammacamera & PET, Ultrageluid, Magnetische
resonantie (MRI).

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges; demonstraties en practica.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen.

Literature

Paul Suetens, Fundamentals of medical imaging. Cambridge University
Press (2009 & 2011) Cambridge, 2de editie. ISBN: 978-0-521-51915-1.

Target Audience

3MNW, 3N, 3W, 3e jaars bewegingswetenschappen.

Recommended background knowledge

Aanbevolen voorkennis: 1ste en 2de jaar bachelor MNW of vergelijkbaar
niveau van wiskunde en natuurkunde.

General Information

Course Code X_436504
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examiner dr. ir. T.J.C. Faes
Teaching Staff dr. ir. T.J.C. Faes
dr. J.T. Marcus
dr. J.P.A. Kuijer
dr. N.A.A. Matheijssen
dr. M.B.M. Hofman
ir. R.J.A. Peters
M. Stam MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Computer lab
Target audiences

This course is also available as: