The Book: Print vs Online

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus biedt inzicht in de geschiedenis van het papieren boek en
actuele ontwikkelingen in het boekenbedrijf op het gebied van
digitalisering. Je krijgt antwoord op de volgende vragen: Welke invloed
hebben nieuwe media op de productie, distributie en receptie van het
boek? Wat verandert er in de uitgeverspraktijk met Printing on Demand en
self-publishing? Als artikelen en boeken via Open Access toegankelijk
worden, wie betaalt dan de rekening? Welke nieuwe mogelijkheden bieden
digitale edities voor wetenschappers en voor het brede publiek, en welke
eisen stellen ze aan makers en gebruikers? Zijn digitale ontwikkelingen
een bedreiging of een kans voor boekhandels en bibliotheken? Gaan mensen
anders lezen als ze een e-book gebruiken? Je leert de verschillende
argumenten te wegen en je eigen standpunt te bepalen. Aan het eind van
de cursus ben je in staat om weloverwogen deel te nemen aan het debat
over de impact van digitalisering op het boekenbedrijf en leesgedrag.
Bovendien leer je aan de hand van twee beknopte, toegankelijke
handboeken hoe het papieren boek tot stand komt en welke betekenis aan
het boek wordt toegekend.

Course Content

De cursus belicht de digitalisering van het boek aan de hand van zeer
recente studies. Op basis van wetenschappelijke achtergrondliteratuur,
discussies in de media en praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in de
problematiek en leer je een eigen visie hierop te formuleren. Door de
cursus heen verzamel je argumenten om je standpunt te onderbouwen. De
cursus wordt afgesloten met een debat en een schriftelijk tentamen.
Er is aandacht voor zowel de wetenschappelijke als de
maatschappelijk-culturele aspecten van het vakgebied en de
beroepspraktijk. Wat betekent digitalisering voor wetenschappers die
papieren boeken bestuderen en daarover publiceren? En wat betekent
digitalisering voor uitgevers en boekverkopers?

Teaching Methods

Werkcolleges: één bijeenkomst van drie uur per week.

Method of Assessment

De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen: tentamen (50%), deelname
aan slotdebat (50%).

Entry Requirements

Geen.

Literature

Verplicht aanschaffen:
Paul Dijstelberge, Wat is een boek? Een kleine geschiedenis. Amsterdam
University Press, 2018, ISBN 978 94 6298 508 7; e-ISBN 978 90 4853 608 5
(e-Pub)
Lisa Kuitert, Het boek en het badwater. De betekenis van papieren
boeken. Amsterdam University Press, 2015, ISBN 978 90 8964 903 4; e-ISBN
978 90 4852 772 4 (pdf); e-ISBN 978 90 4852 7731 1 (e-Pub)

De overige literatuur wordt minimaal twee weken voor de cursus via
Canvas bekend gemaakt. Het gaat dan om recente artikelen die digitaal
beschikbaar zijn (Open Access).

Target Audience

Verplichte module voor studenten van de minor Aan de slag met
literatuur; keuzemodule voor andere geïnteresseerde studenten.

Additional Information

Je mag één college missen. Wie twee colleges mist, moet een vervangende
opdracht maken. Wie meer dan twee keer in deze periode afwezig is, kan
de cursus niet afronden. Als je een college niet kunt bijwonen, laat dat
dan van tevoren weten aan de docent.
Een excursie naar de Bijzondere Collecties van de UBVU is onderdeel van
deze cursus.

Recommended background knowledge

Geen.

General Information

Course Code L_AABAALG067
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.H. Moser
Examiner dr. P.H. Moser
Teaching Staff dr. P.H. Moser

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: