Management and Organization for Technological Innovation

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1. Verkrijgen van basisinzicht in technologische innovatieprocessen op
individueel-ideatie niveau (innovatieleiders, innovatiekampioenen en
innovatieve ondernemers)

2. Verkrijgen van basisinzicht in technologische innovatieprocessen op
organisatie-creatie niveau (innovatieteams, innovatieprojecten en
innovatieve bedrijven)

3. Verkrijgen van basisinzicht in technologische innovatieprocessen op
omgevings-institutioneel niveau (markt & maatschappij, kennis &
technologie, beleid en regulatie)

4. Verkrijgen van basisinzicht in interacterende technologische
innovatieprocessen op ideatie-, creatie- en institutionalisatieniveau.

Course Content

Ideatie-creatie-omgeving, innovatieleiders, innovatiekampioenen,
innovatieve ondernemers, innovatieteams, innovatieprojecten, innovatieve
organisaties, markt & maatschappij, kennis & technologie, beleid &
regulatie

Teaching Methods

In zes interactieve hoorcolleges wordt de leerstof wekelijks gedoceerd.
In zes interactieve casecolleges worden studenten wekelijks ingeleid in
een casus die betrekking heeft op de stof van die week.
Studenten maken een aantal opdrachten. Deze opdrachten worden toegelicht
in drie speciaal daarvoor geroosterde colleges
Totaal: 6 hoorcolleges; 6 interactieve casecolleges; 3 opdrachtcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (T): 70 %; Individueel; Herkansing via hertentamen
Verslagen (V): 30 %;
Studenten vormen teams van vier studenten en elk team levert drie
verslagen in. Het gemiddelde van deze verslagen is het eindcijfer voor
dit onderdeel; Herkansing via herstelverslagen. Om het vak af te sluiten
met een voldoende moet voor beide onderdelen (T en V) minimaal een 5.5
worden gescoord.

Literature

Bossink, Bart (2018) Innovatiemanagement. Groningen/Utrecht: Noordhoff
Uitgevers, pp. 276.

Target Audience

1SBI, 1IMM

Custom Course Registration

Students IMM who are English speaking and are not able to follow the course in Dutch can opt for an English variant of this course.

General Information

Course Code X_420565
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. ir. B.A.G. Bossink
Examiner prof. dr. ir. B.A.G. Bossink
Teaching Staff prof. dr. ir. B.A.G. Bossink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: