Physics: Electricity and Magnetism

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doelstelling van het college Fysica: Electriciteit en Magnetisme is de
discussie van basisbegrippen van de natuurkunde uit te breiden en
diegene te introduceren die ten grondslag liggen aan de elektrische en
magnetische verschijnselen in de levende natuur.

Course Content

Fysica is de wetenschap die de eigenschappen van de materie beschrijft
in termen van natuurwetten. De fysica speelt bij het begrijpen van de
eigenschappen van de levende materie en het menselijk lichaam een
essentiƫle rol. In dit college zullen de verschillende wetten behandeld
worden die aan het einde de Maxwell vergelijkingen opleveren, die alle
elektromagnetische verschijnsels beschrijven kunnen. In enkele colleges
komt de relatie tussen elektromagnetisme en verschillende essentiƫle
levensprocessen aan de orde.

Teaching Methods

Voorstudie met behulp van Mastering Physics (verplicht), vragencollege,
werkcollege (verplicht) en zelfstudie.

Method of Assessment

Tentamen

Literature

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Target Audience

2SBI

General Information

Course Code X_430069
Credits 3 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. W.M.G. Ubachs
Examiner prof. dr. W.M.G. Ubachs
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: