Project Innovation in Drug Discovery, Development and Registration

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

Het ontwikkelen van een geneesmiddel is een lang en kostbaar proces
waarbij veel mensen betrokken zijn. Deze specialisten werken op
verschillende momenten aan het geneesmiddel: onderzoekers met een
biologische/farmacologische achtergrond hebben het doeleiwit gevonden
(target identificatie
en validatie), een ander groep heeft met een efficiƫnte syntheseroute
veel verschillende liganden weten te maken (hit en lead optimalisatie),
en weer een ander ontwikkelingsteam komt tot voorstellen om nieuwe
varianten te synthetiseren om de metabole stabiliteit in het lichaam te
optimaliseren.

De belangrijkste basisprincipes van dit eerste deel van
geneesmiddelontwikkeling, het
drug discovery proces, worden in deze cursus in een vogelvlucht
besproken. Hierbij wordt voortgebouwd op de kennis uit het vak
Cellulaire Biochemie. Het Innovatieproject Geneesmiddelen richt zich ook
op de vervolgstappen die een biologisch actieve verbinding moet
doorlopen om
een geregistreerd geneesmiddel te kunnen worden: octrooi aanvraag,
(pre-)klinische ontwikkeling, geneesmiddel registratie, marketing, en
geneesmiddel voorziening.

Teaching Methods

Dit project bestaat uit twee delen: 1) het ene deel bevat voornamelijk
hoorcolleges waarin de ontwikkeling van het geneesmiddel besproken
wordt. Docenten van de VU evenals externe deskundigen zullen
(gast)colleges verzorgen. Tijdens de cursus zal de stof behandeld in de
hoorcolleges en bijbehorende literatuur (artikelen en E-book
hoofdstukken) evenals de handouts van de colleges beschikbaar komen op
Canvas.

Parallel aan de hoorcolleges loopt 2) een case study waarin men in
groepen van ca. 5-6 studenten aan de slag met de ontwikkeling van een
geneesmiddel voor een specifieke ziekte. In deze case
study zal een ontwikkelingsstrategie voor het geneesmiddel moeten worden
uitgewerkt in de vorm van een een groepsverslag.

Literature

De te bestuderen stof en achtergrond informatie worden tijdens de cursus
via Canvas ter beschikking gesteld.

Additional Information

Voor studenten 1-SBI en 1-FAR: Het met een voldoende afronden van het
Innovatieproject Geneesmiddelen is alleen mogelijk indien ook Tutoraat
Ia
naar behoren is afgerond.

General Information

Course Code X_435095
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. R. Leurs
Examiner prof. dr. R. Leurs
Teaching Staff dr. D.J. Scholten
prof. dr. R. Leurs

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: