Organizational Communication and New Media

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus hebben studenten
• kennis over de rol van interne communicatie als onderdeel van
corporate communicatie,
• een overzicht van theorieën over interne communicatie en het
gebruik van media in organisaties,
• inzicht in de gevolgen van het gebruik van (nieuwe) media binnen
organisaties voor het gedrag van medewerkers, en
• ervaring met het toepassen van deze kennis op relevante casussen
uit de praktijk.

Course Content

Dit vak begint met een korte uiteenzetting van theorieën over interne
communicatie en het gebruik van media in organisaties (media richness
model, social information
processing model, dual-capacity model). Hierna wordt aan de hand van
verschillende specifieke thema’s aandacht besteed aan de rol van nieuwe
media binnen organisaties, waarbij de effecten op het gedrag van
individuele medewerkers centraal staan. Thema’s die aan bod komen zijn
bijvoorbeeld leiderschap in virtuele organisaties, identificatie en
betrokkenheid van virtuele medewerkers, het zogenaamde "Nieuwe Werken",
het werken in virtuele teams, sociale media en kennismanagement, en
problematische gevolgen van mediagebruik in organisaties zoals
"cyberloafing". In de bijbehorende werkcolleges worden wetenschappelijke
artikelen over deze thema's gepresenteerd, en wordt in groepsverband
gewerkt aan de uitwerking van een casus.

Teaching Methods

Hoor-, en werkcolleges

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen, individuele literatuurpresentatie, en uitwerking
van een casus in groepsverband.

Literature

Elektronische reader met wetenschappelijke artikelen (wordt bekend
gemaakt via Canvas).

Target Audience

Master studenten CW met de afstudeerrichting Corporate communicatie en
nieuwe media.

Additional Information

Aanwezigheid werkcolleges verplicht.

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

General Information

Course Code S_ICNM
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. J.W. Ouwerkerk
Examiner dr. J.W. Ouwerkerk
Teaching Staff dr. J.W. Ouwerkerk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.