Master's Thesis in Communication Science

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van deze cursus kan de student zelfstandig:
• een Communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek bedenken,
opzetten, uitvoeren en rapporteren;
• grote hoeveelheden empirisch en theoretisch materiaal verwerken
aan de hand van een probleemstelling;
• een communicatiewetenschappelijk betoog schrijven;
• methodische beslissingen in empirisch onderzoek theoretisch
onderbouwen;
• resultaten van het eigen onderzoek interpreteren en
bediscussiëren.

Course Content

In de Masterthesis Communicatiewetenschap voeren studenten een volledig
wetenschappelijk onderzoek uit en schrijven daarover een
onderzoeksverslag. Op basis van een analyse van recente literatuur met
betrekking tot het gekozen thema worden een probleemstelling en
hypothesen geformuleerd, en wordt een onderzoek opgezet, uitgevoerd en
gerapporteerd.

Teaching Methods

Individuele begeleiding

Method of Assessment

Beoordeling op basis van Masterthesis

Entry Requirements

Minimaal 12 EC uit het eerste semester.

Literature

Door student zelf gekozen artikelen

Target Audience

Master CW studenten

General Information

Course Code S_MTcw
Credits 24 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. C.J. Beukeboom
Examiner dr. C.J. Beukeboom
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself