News Dynamics in the Digital Age

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus is de student in staat om:
• de dynamiek van het nieuwsproces te analyseren en te verklaren aan de
hand van theorieën over politieke communicatie en nieuwsproductie;
• in theoretische termen te beschrijven hoe digitalisering het
nieuwsmedialandschap en de dynamiek in het publieke debat verandert;
• technieken te gebruiken om patronen in het nieuws en de dynamiek van
de patronen te kunnen monitoring en beschrijven;
• een met argumenten omkleed oordeel te vellen over consequenties van
nieuwsdynamiek voor de politiek en publieke opinie;

Course Content

Dit vak gaat over de dynamiek van het publieke debat waarin
maatschappelijke thema’s – vaak fel – worden bediscussieerd. De
onderwerpen variëren van klimaat tot gezonde voeding, van immigratie tot
terrorismedreiging, van de kabinetsformatie tot het
zwartepietendiscussie. Deze cursus kijkt naar de verschillende partijen
die het nieuws proberen te beïnvloeden, de manier waarop die
verschillende invloeden leiden tot de nieuwsinhoud en -dynamiek, en het
maatschappelijk en democratisch effect van deze dynamiek. Met telkens de
vraag hoe je met theorie en met onderzoek greep krijgt op de dynamiek
van een debat.
De journalistiek speelt een centrale rol in dit debat als platform voor
informatie-uitwisseling, als agenda setter en framer van het debat. Maar
in onze netwerksamenleving zijn belangengroepen, organisaties, bedrijven
en politieke partijen even zeer aanwezig en bepalend voor inhoud en toon
van het debat als de journalisten. Door digitalisering stroomt de
informatie niet langer alleen van bronnen via journalisten naar het
publiek, maar ontstaat er een netwerk van actoren die met elkaar
strijden om aandacht, maar ook om wat waar is (denk aan fake nieuws) wat
belangrijk is of wat met wat samenhangt.
In onze gedigitaliseerde netwerksamenleving is het publieke debat erg
dynamisch en onvoorspelbaar. Daarom hebben we in deze cursus ook veel
aandacht voor hoe dat debat eruit ziet en hoe we dat kunnen monitoren.
We trainen je vaardigheid om informatiestromen in kaart te brengen en de
rol van de verschillende partijen daarin te onderscheiden.

Teaching Methods

Literatuurcolleges en werkgroepen

Method of Assessment

Tentamen (open vragen) en werkstuk

Literature

Reader van wetenschappelijke artikelen (zie Canvas voor een volledige
lijst van artikelen).
De reader bevat een aantal artikelen die elektronisch beschikbaar zijn
en een aantal artikelen afkomstig uit:
Wahl-Jorgensen, K. & Hanitz, T. (2009). The handbook of Journalism
Studies. New York: Routledge.
Het boek van Wahl-Jorgensen & Hanitz is verkrijgbaar via de
VUboekhandel.

Target Audience

Master Communicatiewetenschap, afstudeerrichting Politieke communicatie.

Additional Information

Dit vak wordt in samenwerking gegeven met het vak "Nieuwsproductie en
burgerschap" van de masteropleiding Journalistiek (Faculteit
Geesteswetenschappen). Dit vak behandelt deels dezelfde literatuur
vanuit een ander perspectief.

General Information

Course Code S_NDS
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. A.M.J. van Hoof
Examiner dr. A.M.J. van Hoof
Teaching Staff dr. A.M.J. van Hoof
dr. W.H. van Atteveldt
dr. K. Welbers

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: