Public Relations

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van dit vak kan de student:
- Theorieën, strategieën en effecten van Public Relations in oude en
nieuwe mediaomgevingen en op gebieden als crisis communicatie,
mediarelaties, corporate social responsibility en content marketing,
beschrijven en uitleggen.
- Strategieën ontwikkelen voor online communicatie en de strategieën
evalueren.
- Deze strategieën vertalen in een PR-plan voor een praktijkcase.
- Kritisch reflecteren op deze koppeling tussen theorie op het gebied
van Public Relations en een uitgewerkte praktijkcase.

Course Content

Na een korte introductie op het gebied van (online) Public Relations,
worden vormen en effecten van communicatie tussen organisaties,
nieuwsmedia en publiek op het gebied van nieuwe media besproken. Tevens
wordt er ingegaan op concrete strategieën en instrumenten van online
Public Relations
(issue-, stakeholder en reputatie management, reacties op
consumentengedragingen en mediarelaties). Tot slot worden specifieke
toepassingen van online Public Relations zoals crisis communicatie,
corporate social responsibility en content marketing besproken.

Teaching Methods

Hoorcolleges: Aanwezigheid is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
Werkgroepen: Aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid bij meerdere
werkgroepbijeenkomsten leidt tot uitsluiting van het vak voor het
huidige studiejaar.

Method of Assessment

De beoordeling van de student vindt plaats op basis van het cijfer voor
a) een schriftelijk tentamen, b) een groepsopdracht en c) actieve
participatie.

Literature

Elektronische reader met wetenschappelijke artikelen (wordt op Canvas
bekend gemaakt). Alle behandelde stof tijdens de hoorcolleges is
tentamenstof.

Target Audience

Master studenten CW

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

General Information

Course Code S_PR
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. G. Ranzini
Examiner dr. G. Ranzini
Teaching Staff dr. C. Wirtz
prof. dr. P. Kerkhof
dr. G. Ranzini

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: