Translation English-Dutch 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In dit vak leer je de basisvaardigheden die je nodig hebt om teksten van
uiteenlopende genres van het Engels naar het Nederlands te vertalen. Je
krijgt inzicht in de belangrijkste taalkundige en culturele verschillen
tussen het Engels en het Nederlands, raakt vertrouwd met gangbare
vertaalstrategie├źn, en je leert hoe je op betrouwbare wijze met
vertaalbronnen om kunt gaan.

Course Content

Als voorbereiding op de werkcolleges vertaal je elke week een of twee
korte teksten uit verschillende genres van het Engels naar het
Nederlands. Tijdens de colleges worden deze vertaalde teksten
gedetailleerd besproken en gaan we nader in op de genre-specifieke
kenmerken van de tekstsoort die op dat moment centraal staat.

Teaching Methods

Twee uur werkcollege per week.

Method of Assessment

Twee individuele vertaalopdrachten (samen 30% van het eindcijfer) en een
tentamen (70% van het eindcijfer) dat aan het einde van periode 1 in een
pc-zaal wordt afgenomen.

Entry Requirements

Om Vertalen Engels-Nederlands 1 te kunnen volgen, dienen studenten te
beschikken over een uitstekende Engelse taalvaardigheid. Indien die
taalvaardigheid niet blijkt uit een relevante vooropleiding (zoals een
BA Engels) moeten studenten voorafgaand aan het vak een vertaaltoets
afleggen. Neem hiervoor contact op met de docent.

Literature

Wordt nader bekend gemaakt.

Target Audience

Masterstudenten CIW, afstudeerrichting Schrijven en Vertalen.

Additional Information

Aanwezig is verplicht tijdens alle werkcolleges. Om aan het tentamen te
kunnen deelnemen moeten alle wekelijkse opdrachten op tijd zijn
ingeleverd. Aangezien de doeltaal van het vertaalproces Nederlands is,
wordt dit vak in het Nederlands gegeven.

General Information

Course Code L_ETMATEC001
Credits 3 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M.J. van den Haak
Examiner dr. M.J. van den Haak
Teaching Staff dr. M.J. van den Haak

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: