Praktijk 3 voor 2-jarige Master

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak.

Course Content

In het verdiepingsdeel gaat de student meer en meer zelf(standig)
lesgeven. De voorbereiding en evaluatie wordt samen met de
werkplekbegeleider gedaan. Op de werkplek komen dezelfde onderwerpen aan
de orde als in het instituut: vakdidactische verdieping van
onderwijsconcepten en –strategieën, aandacht voor het afstemmen van
onderwijs op de behoeften van individuele leerlingen, diversiteit en
excellentie.

Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde vaardigheden gericht als
tijdens de instituutsopleiding. Dit betekent dat studenten, samen met
hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s
besproken in de vakdidactiekdidactiek en de keuze modules. Het instituut
biedt hiervoor concrete handreikingen aan in de vorm van een stageplan
(gekoppeld aan de rubric).

Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor de beoordeling van Praktijk 3 maakt de student uiterlijk in blok 6
een
afspraak met zijn WPB en SO voor een afrondend lesbezoek. In overleg met
de WPB en SO bepaalt de student welke klas hiervoor het meest geschikt
is.
Na afloop van het lesbezoek blikken WPB en SO met de student terug op de
les. WPB en SO beoordelen de les aan de hand van de checklist (rubric).
Gecombineerd met het oordeel van vakdidacticus aan de hand van de tweede
lesbezoek wordt een cijfer vastgesteld.

Additional Information

Voorwaarden voor afronding van Praktijk 3: een voldoende beoordeling van
Praktijk 2 en Didactiek 2.

General Information

Course Code O_M2PRAK3
Credits 15 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator dr. A. Handelzalts
Examiner dr. A. Handelzalts
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself