Practical research 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Tijdens praktijkonderzoek 1 en 2 vullen studenten de tijdens hun master
opgedane onderzoeksvaardigheden aan met onderzoeksvaardigheden voor de
eigen onderwijspraktijk.

Course Content

In praktijkonderzoek 1 richt de opdracht zich primair op het leren
herkennen, waarderen en gebruiken van verschillen type bronnen
(praktijkbronnen, vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur) om
praktijkproblemen te analyseren en te duiden. Studenten krijgen
handvatten aangereikt om bronnen te zoeken en te
beoordelen op kwaliteit en bruikbaarheid voor de (eigen) praktijk.

Teaching Methods

De begeleiding vindt plaats op het instituut en bestaat uit de volgende
vormen: college en werkcolleges.

Method of Assessment

Praktijkonderzoek 1 wordt afgesloten met een onderbouwd advies voor de
(eigen) praktijk

Literature

Relevante en actuele artikelen over verschillende thema's die gekoppeld
zijn aan kernpraktijken uit fase 2 en 3. De artikelen worden
beschikbaar
gesteld, en zelf opgezocht

Additional Information

Binnen Didactiek 1 en 2 hebben de studenten kennisgemaakt met het
toepassen van relevante bronnen, waaronder onderzoeksartikelen, om
praktijksituaties te duiden.

General Information

Course Code O_MLPROZ_1
Credits 3 EC
Period P3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. H.B. Westbroek
Examiner dr. H.B. Westbroek
Teaching Staff dr. O.P.M. van Buuren
dr. H.B. Westbroek
drs. J.K.W. Riksen
dr. J.M.H. Swennen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
ir. E.J.F. Scheringa
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. B. Klein
dr. B. de Vries
drs. A.J.C. Monquil
drs. J.B. Penninx
drs. L.A. van der Bruggen
drs. W. Jongejan
drs. L.J. van Well-van Grootheest
dr. T. Bosma
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
dr. A. Handelzalts
W. Maas
drs. H. Stouthart
drs. N.H. Ypenburg
drs. E.D. van Noort
drs. J. Quartel MA
prof. dr. M. Meeter

R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture