Master Seminar Visual Art

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1. Het verwerven van kennis en inzicht in een specifiek afgebakend
onderwerp en ervaring opdoen in het objectgericht onderzoek waarbij
visuele observaties worden omgezet tot grotere onderzoeksvragen;
2. Het verwerven van kennis en inzicht in het beheer, behoud,
registratie en restauratie van kunstwerken en bijdragen aan onderzoek
ten behoeve van objectgerichte wetenschappelijke kennis;
3. Het zelfstandig (onder begeleiding) uitvoeren van objectgericht
wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek;
4. Het ontwikkelen van een onderzoeksvraag over een specifiek object en
deze inbedden in een bredere kunsthistorische context;
5. Verslaglegging van de onderzoeksresultaten volgens wetenschappelijke
conventies in een mondelinge voordracht (referaat) en een schriftelijk
paper inclusief entry/entries (werkstuk).

Course Content

In deze module maakt de student uitgebreid en verdiepend kennis met
objectgericht onderzoek en leert visuele observaties om te zetten tot,
of in dienst te zetten van, grotere onderzoeksvragen. Het werkcollege
heeft een jaarlijks wisselend onderwerp, afhankelijk van de expertise
van de begeleidend docent. In het studiejaar 2018-2019 wordt het
werkcollege gewijd aan portretkunst uit het Rijksmuseum uit de periode
ca. 1470-1550. Nadere informatie over de te bestuderen objecten en
praktische planning van het onderzoek op locatie volgt in de
studiehandleiding.
Het doel van dit vak is om masterstudenten individueel en in
groepsverband te trainen in het bepalen, formuleren, uitwerken en
presenteren (schriftelijk en mondeling) van onderzoeksvragen. Daarmee
bieden deze gerichte werkcolleges over een langere periode (september –
december) gelegenheid om zich - onder intensieve begeleiding van de
docent - methodisch en inhoudelijk voor te bereiden op de
masterscriptie.

Teaching Methods

De module bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en referaten, aangevuld
met bezoeken aan het museum en andere kunstinstellingen.

Method of Assessment

Referaat, werkstuk met catalogusentries.

Entry Requirements

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis, of equivalent.

Literature

Elke student verzamelt ter ondersteuning van zijn of haar onderzoek en
werkstuk relevante wetenschappelijke literatuur. De overige verplichte
literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

Target Audience

Deze module is een verplicht onderdeel voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen met Kunst, Markt en Connaisseurschap als
specialisatie. De module is tevens toegankelijk voor masterstudenten van
Curating Arts and Cultures, of andere relevante master-specialisaties,
ook van andere universiteiten (in overleg met coördinator).

General Information

Course Code L_KAMAKGS014
Credits 9 EC
Period P1+2+3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. D. Meuwissen
Examiner dr. D. Meuwissen
Teaching Staff dr. D. Meuwissen
dr. I.R. Vermeulen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: