Research Lab

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Leerdoelen

Toepassing. De student(e) is in staat om:

(1) gegeven het eigen onderzoeksvoorstel vanuit een bepaald
onderzoeksparadigma een onderzoeks- en analyseplan te ontwikkelen;
en/of:
(2) gegeven het eigen onderzoeksvoorstel de belangrijkste
onderzoeksvariabelen te operationaliseren, te meten en te verzamelen;
en/of:
(3) gegeven het eigen onderzoeksvoorstelen/of verzamelde (secundaire)
data analyseren en hierover rapporteren.

Course Content

Het onderzoekslab biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis en
vaardigheden op het gebied van onderzoeksmethoden die zij nodig zullen
hebben voor de uitvoering van hun afstudeeronderzoek verder te
ontwikkelen. Direct vanaf het begin van het vak volgen studenten een
kwantitatief of een kwalitatief georiënteerd lab die beide in de opzet
van het programma vergelijkbaar zijn. Er zijn afwisselend hoorcolleges,
practica en werkgroepen.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges en/of practica (aanwezigheid verplicht).

Method of Assessment

Theorieopdrachten, deeltoetsen, practicum- en/of werkgroepopdrachten
(deels als portfolio).

Entry Requirements

Deelname aan thesisopzet en na behalen van 12 studiepunten uit periode 1
en 2.

Literature

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Target Audience

Masterstudenten Sociologie

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

General Information

Course Code S_OL
Credits 6 EC
Period P4+5
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. F.A. Nagel
Examiner dr. F.A. Nagel
Teaching Staff dr. F.A. Nagel
dr. J. Schuster
dr. A.J. Rijken

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Practical*, Lecture*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.