Mandibular Joint and Salivary Gland Disorders

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : c(3), d(3), e(3), j(3)
III : d(3)
VI : o(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

De meest voorkomende oorzaak van pijn in de orofaciale regio betreft een
aandoening van de dentoalveolaire structuren, gevolgd door pijnklachten
uitgaande van de kauwspieren en kaakgewrichten (temporomandibulaire
dysfunctie- (TMD-)pijn. Daarnaast zijn er vele, meer zeldzame, oorzaken
van klachten in de orofaciale regio, zoals bijv. aandoeningen van de
speekselklieren. In dit blok leert u TMD-pijn te onderscheiden van
andere pijn in het orofaciale gebied, waaronder pijn uitgaande van de
speekselklieren, en komen verschillende behandelopties aan bod (zowel
theoretisch als praktisch). Ook zullen functieproblemen van het
kauwstelsel, bewegingsstoornissen, gebitsslijtage en slaapstoornissen
(met hun tandheelkundige consequenties) aan bod komen.

Teaching Methods

Voorbereiding
Ter voorbereiding op het blok vindt u op CANVAS een casus, waarmee u
alvast kennis kunt maken met de Orale Kinesiologie.

Hoorcolleges, practica en werkgroepen
Tijdens de hoorcolleges wordt de theorie besproken die u nodig heeft om
de competenties die bij dit blok horen te kunnen ontwikkelen. Tijdens de
practica leert u hoe u een functieonderzoek van het kauwstelsel kunt
uitvoeren, hoe u een wasindex ten behoeve van de vervaardiging van een
stabilisatie-opbeetplaat vervaardigt, welke voor- en nadelen er kleven
aan de verschillende types stabilisatie-opbeetplaten die op de markt
zijn, en oefent u hoe u een patiënt eenvoudige oefeningen kunt aanleren.
Aan de hand van TMD-casuïstiek, die plenair besproken zal worden in een
werkgroep, wordt geoefend met het klinisch redeneren bij deze
patiëntencategorie.

Method of Assessment

Het blok wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- Voldoende voor het tentamen (schriftelijk en/of digitaal)
- Deelgenomen aan de verplichte werkgroepen en practica (zoals
aangetoond middels een aftekenlijst voorzien van de benodigde
handtekeningen)

Entry Requirements

De stof uit het bachelor blok ‘Vorm en Functie’ dient als basiskennis
voor het blok AKS en wordt als bekend verondersteld.

Literature

• NAEIJE M, LOBBEZOO F, VISSCHER CM (red). Orale Kinesiologie. Houten:
Bohn Stafleu Van Loghum, 2015. (dit leerboek wordt gebruikt als basis
van het onderwijs in het blok AKS)
• BAART JA, WAAL I VAN DER (red). Mondziekten, kaak- en
aangezichtschirurgie. Houten:Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
• BAAT C DE, NIEUW AMERONGEN A VAN, LOBBEZOO F (red). Gebitsslijtage.
Een praktische handreiking voor preventie, diagnostiek en behandeling.
Houten: Prelum Uitgevers, 2008. (verdieping voor de geïnteresseerde
student)
• LUSSI A, GANSS C (red). Erosive tooth wear. From diagnosis to therapy.
Karger, 2014. (verdieping voor de geïnteresseerde student)
• NAEIJE M, LOBBEZOO F, LOON LAJ VAN, SAVALLE WPM, ZAAG JAC. VAN DER,
HUDDLESTON SLATER JJR, MEULEN MJ VAN DER, VISSCHER CM. ACTA
behandelprotocol Craniomandibulaire Dysfunctie.
• de hand-outs/slides van de colleges

Target Audience

Tandheelkunde studenten in de Masterfase van de opleiding

General Information

Course Code T_AFWIJKKKSP
Credits 4 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. G. Aarab
Examiner dr. G. Aarab
Teaching Staff prof. dr. L.E. Smeele
prof. dr. C.M. Visscher
prof. dr. F. Lobbezoo
dr. P. Wetselaar
dr. M. Koutris
drs. W. Knibbe
dr. G. Aarab

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical