Diagnostics and Rehabilitation

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(4), d(4), e(4), i(4), j(4), l(4)
II : b(4), c(4), d(4), f(4)
III : a(4), b(4), d(4), g(3)
VI : f(4), g(4), i(4), k(4), l(4), m(4), n(2), t(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Tandheelkundige problematiek dient zich zelden aan in een zich tot één
discipline beperkende pathologie. Meestal
komen verschillende ziektebeelden tegelijkertijd voor. Rehabilitatie van
het sterk gemutileerd gebit vereist
derhalve een multidisciplinaire aanpak. Allereerst dient de waarneming
en diagnostiek in orde te zijn. Om een
zorgplan en behandelplan op te kunnen stellen is een goede inschatting
van risico's
en van de prognose van het gebit en van
individuele elementen nodig. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe is
de prognose van een element met een
parodontaal probleem, een endodontologisch probleem of een grote
restauratie. Hoe is de prognose wanneer er
een combinatie van problemen is. Is een element geschikt als frame
pijler of als brugpijler. Hoe kan het gebruik van
orthodontie en implantologie bijdragen om de functie van het gebit te
verbeteren of om een restauratieve
voorziening mogelijk te maken die anders niet mogelijk is. De student
heeft eerder kennis opgedaan op bijna alle
deeldisciplines. In dit blok moet de kennis op alle vakgebieden
geintegreerd worden. Alleen met een goede
integratie van de kennis van alle disciplines kan een goed zorgplan en
behandelplan opgesteld worden. Vaak zijn er
meerdere oplossingen mogelijk om een patient met een gemutileerde
dentitie weer goed te laten functioneren.
De vraag is dan welke oplossing het beste bij de individuele patient
past op dit moment maar ook voor de
toekomst. Als afgestudeerd tandarts kunt u met behulp van de
competenties van dit blok, binnen de beperkingen
van de algemene praktijk, de problemen van patiënten met een gemutileerd
gebit diagnosticeren en, eventueel
tezamen met andere (mond) zorgverleners, behandelen.

Teaching Methods

Colleges en werkgroepen samen 27 contact uren
Alleen inleidend college is verplicht

Method of Assessment

Tentamen met gesloten en/of open vragen, en/ of het inleveren van
opdrachten bij werkgroepen en colleges

Literature

Literatuur voor dit blok
Vakgebieden orale implantologie en prothetische tandheelkunde
• JOKSTAD A. Osseointegration and dental implants. Wiley-Blackwell,
2009.
• KANNO T, CARLSSON GE. A review of the shortened dental arch concept
focusing on the work by the Käyser/Nijmegen group. J Oral
Rehabilitation, 2006;33(11):850-862.
• KLOET HJ, DE VAN PELT AWJ. Het dynamisch behandelconcept. Uit:
Tandheelkundig jaar 1998 (red. Käyser AF et al.) Houten: Bohn Stafleu
Van Loghum 1998.
• KUIJS R, van DALEN A, ROETERS J, WISMEIJER D. The resin bonded fixed
partial denture as the first treatment consideration to replace a
missing tooth. Int J Prosthodont. 2016; 29: 337-339
• MEYER H, DE LANGE G. Prothetiek en orale implantologie. Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum
• PJETURSSON BE, LANG NP. Prosthetic treatment planning on the basis of
scientific evidence. J Oral Rehabil 2008;(35)Supplement 1:72- 79.
• SCHAUB RMH. Het zorgplan; de basis voor de mondzorg. ACTA-QP, 2006.
• WISMEIJER D, BUSER D, BELSER U. ITI Treatment Guide Volume 4.
Quintessence Publishing Co, Ltd. 2010.
• VAN DER ZAAG J, ROETERS J. Restauratieve beslissingen; een casus. ACTA
QP tandheelkunde 2013;9;36-43

Vakgebied Parodontologie
• DANNEWITZ B, e.a. Loss of molars in periodontally treated patients;
results 10 years and more after active periodontal therapy. J Clin
Periodontol 2016; 43: 53-62
• HUYNH-BA G, e.a. The effect of periodontal therapy on the survival
rate and incidence of complications of multirooted teeth with furcation
involvement after an observation period of at least 5 years: a
systematic review. J Clin Periodontol 2009; 36: 164-167

Vakgebied Endodontologie
• KEINAN D, MOSHONOV J, SMIDT A. Is endodontic re-treatment mandatory
for every relatively old temporary restoration? : A narrative review.
JADA 2011;142(4):391-396

Target Audience

1e jaars master tandheelkunde

Additional Information

Alleen het inleidende college is verplicht

Recommended background knowledge

Literatuur als bekend verondersteld
Vakgebieden cariologie en endodontologie
• FEJERSKOV O, NYVAD B, KIDD E. Dental Caries. The disease and its
clinical management. Wiley Blackwell 2015 (Third edition).
• LOVEREN C. VAN, WEIJDEN G.A. VAN DER, Preventieve tandheelkunde. Op
weg naar een doelmatige aanpak. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.
• Ivoren Kruis. Advies Preventie van erosieve gebitsslijtage. 2014
• Ivoren Kruis. Advies Cariespreventie. 2011
• Ivoren Kruis Advies Droge mond. 2007
• STRIJP AJP VAN., e.a. Cariëslaesies. Diagnose en behandeling. Prelum,
2015.
• THODEN VAN VELZEN S.K., WESSELINK P.R. (red.) Endodontologie. 3e druk,
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010.
• BEERTSEN W, QUIRYNEN M. STEENBERGHE D VAN, VELDEN U VAN DER.
Parodontologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009.
• LINDHE J. e.a. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 5th
edition, Blackwell Munksgaard, 2008.
• CREUGERS N, WITTER D, DE BAAT C. Kronen en bruggen. Prelum 2015
• CREUGERS N, WITTER D, DE BAAT, KELTJENS H, De partiele gebitsprothese

General Information

Course Code T_DIAGREHAB
Credits 4 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. R.H. Kuijs
Examiner dr. R.H. Kuijs
Teaching Staff prof. dr. D. Wismeyer
drs. K. van Westing
drs. F.R. Langhorst
drs. H.P. Wiegman
dr. R.H. Kuijs
dr. S. Bizzarro
drs. A.K. Braun
dr. A.J.P. van Strijp

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group