Growth and Development

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(3), d(3), i(3), j (3), k(2)
II : a(3)
III : d(4), g(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

De opbouw van het onderwijs binnen dit blok is onderverdeeld in 4
hoofdonderwerpen:
1. Algemene groei: Voor de geboorte: wat houdt de zwangerschap in
voor de (aanstaande) moeder. Met welke veranderingen zal de tandarts
rekening moeten houden. Na de geboorte: de groei en ontwikkeling zowel
geestelijk als lichamelijk.
2. Groei van het hoofd: Voor de geboorte: uit welke kieuwbogen
ontstaat het hoofd en hoe ontwikkelen de botten zich. Na de geboorte:
hoe, waar en wanneer groeit het hoofd, hoe wordt dit gedocumenteerd en
gevolgd. Hoe past de gebitsontwikkeling daarin?
3. Afwijkende groei van het hoofd: Voor de geboorte: hoe ontstaan
craniofaciale afwijkingen. Na de geboorte: herkennen van aangeboren
dan wel verworven afwijkende tandkaakontwikkelingen. Welke
mogelijkheden zijn er voor diagnostiek en behandeling?
4. Abnormale ontwikkelingen na de geboorte: Aan bod komen numerieke
en morfologische elementafwijkingen, structuurstoornissen van
tandweefsels (incl. cement), cariës, erosie, resorptie,
gebitsveroudering, traumata en verkleuringen.

Teaching Methods

Colleges
- Introductie
- Radiologie
- Orale celbiologie
- Functionele anatomie
- Gebitspathologie
- Orthodontie

Werkgroepen (verplicht)
- Radiologie
- Orale Celbiologie
- Orthodontie

Method of Assessment

Het blok wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- Voldoende voor het tentamen
- Deelgenomen aan de verplichte practica en werkgroepen.

Literature

• BERKOVITZ BKB, HOLLAND GR, MOXHAM BJ, Oral Anatomy, Histology,and
Embryology, 3e ed., Edinburgh, Mosby, 2002
• DONKELAAR HJ, TEN, LOHMAN AHM (red.), Klinische Anatomie en
Embryologie, deel 2, Maarssen, Elsevier gezondheidszorg, 2001
• GARANT P; Oral Cells and Tissues.
• GILSANZ V, RATIB O. Hand Bone Age: A Digital Atlas of Skeletal
Maturity. Springer, 2005. ISBN 3-540-20951-4.
• JOHNSON DR, MOORE WJ, Anatomy for Dental Students. 3e
ed.,Oxford,Oxford University press,1996
• LARSEN WJ, Human Embryology, 3rd ed, New York, Churchill
Livingstone, 2001
• MOORE KL, PERSAUD TVN, The Developing Human, 7th ed,
Philadelphia, Saunders, 2003
• SADLER TW, Langman’s Medical Embryology, 9th ed, Philadelphia,
Lippincott, Williams and Wilkins, 2004
• SCHUURS, A.H.B, Pathology of the dental hard tissues, Wiley &
Blackwell, 2012
• WHAITES E. Radiography and radiology for dental care
professionals, 2nd ed., Churchill Livingstone/Elsevier, 2009. ISBN:
0702030406
• Syllabus Hoofd-Hals Embryologie, ACTA 2006
• Profitt, Contemporary orthodontics 5th edition 2013
• Gebitsontwikkeling bij de mens - F.P.G.M. van der Linden
,september 2010 of nieuwer(ISBN: 9789031375318)
• NTvT Select: Syndromen (ISBN 90 313 3876 1)
• Syllabus orthodontische diagnostiek (zie Canvas)
• Collegedictaten

Additional Information

Voor deelname aan de Ma2 Lijn Functieherstel met behulp van
orthodontische behandeling verdient het aanbeveling dat het blok Groei
en ontwikkeling is gevolgd.

Alle werkgroepen in het blok Groei & Ontwikkeling zijn verplicht:

Wanneer niet is voldaan aan de verplichte onderwijsvormen binnen het
blok Groei & Ontwikkeling, zal het tijdens het tentamen behaalde
resultaat niet eerder worden vrijgegeven totdat aan de
onderwijsverplichting is voldaan

General Information

Course Code T_GROEIONTW
Credits 6 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator drs. K. van Westing
Examiner drs. K. van Westing
Teaching Staff dr. G.J.C. Kramer
drs. M.F. van den Bosch
drs. M. Amiri Bavandpour
J.A.D. Padmos BSc
P.A.J. Steegmans MSc
F.J.M. San Giorgi MSc
dr. M.D. Lagerweij
dr. A.D. Bakker
E.E. Toxopeus MSc
drs. K. van Westing
dr. W.E.R. Berkhout
dr. G.E.J. Langenbach
drs. N.C.W. van der Kaaij

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical