Diagnostics and Case Studies

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(4), k
(4), l(4)
II : a(4), b(4), c(4), d(4), f(4)
III : a(4), b(4), c(4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Tandheelkundige problematiek dient zich zelden aan in een zich tot één
discipline beperkende pathologie. Meestal komen verschillende
ziektebeelden, soms met dezelfde etiologie, tegelijk voor bij één en
dezelfde patiënt. Zowel voor diagnostiek als voor behandeling wordt van
de student vereist dat deze de aanwezige problematiek in onderlinge
samenhang kan herkennen en doorgronden.
In deze lijn wordt in een maandelijkse cyclus in een zogenaamd ‘Klinisch
Forum’ door deskundigen uit diverse klinische vakgebieden (zo veel
mogelijk) aan de hand
van klinische casussen besproken hoe aan deze vereisten kan worden
voldaan, waar mogelijk onderbouwd met wetenschappelijke literatuur.
Ter bevordering van de interactie tussen de sprekers en de studenten
wordt/worden de casus en/of de artikelen van tevoren op Canvas
geplaatst.
Van de studenten wordt verwacht dat zij
zich voorbereiden op het Klinisch Forum door bestudering van casus en/of
artikelen. Indien van tevoren beschikbaar dienen de studenten ook
antwoorden te formuleren op een aantal door de sprekers aangeleverde
vragen. Tijdens het Klinisch Forum kunnen studenten worden
uitgenodigd/aangewezen hun antwoorden op die vragen te presenteren en
toe te lichten.
Een videoregistratie van ieder Klinisch Forum en de bijbehorende
presentatie worden na afloop van ieder Klinisch Forum
ook op Canvas geplaatst ten behoeve van zelfstudie en het maken van
de verplichte toetsen.

Teaching Methods

Een maandelijks Klinisch Forum, een (bij voorkeur) interactief
'hoorcollege'.
Incidenteel kunnen (niet-verplichte) extra Klinisch Fora worden
aangeboden.

Method of Assessment

De lijn wordt met een voldoende afgerond als aan de volgende eisen is
voldaan:
- De student is aanwezig geweest bij alle Klinische Fora.
- De student heeft gemiddeld een voldoende behaald voor de digitale
toetsen die na ieder Klinisch Forum op Canvas gemaakt kunnen worden.

Het eindcijfer wordt bepaald door het resultaat behaald bij de digitale
deeltoetsen.
Indien de student niet bij alle Klinische Fora aanwezig is geweest, moet
het aantal gemiste klinische fora worden ingehaald in het volgende
studiejaar.

Entry Requirements

De in de verschillende vakgebieden tot Ma2 reeds onderwezen stof en
bestudeerde
literatuur worden bekend verondersteld.

Literature

De bij ieder Klinisch Forum op Canvas geplaatste literatuur.
De in de verschillende vakgebieden reeds onderwezen en bestudeerde
literatuur wordt bekend verondersteld.

Target Audience

Deelname aan het Klinisch Forum is verplicht voor Ma2-studenten.
De in (vakoverstijgende) klinische problematiek geïnteresseerde
Ma1-studenten en overige
belangstellenden zijn van harte welkom.

Additional Information

Het Klinisch Forum vindt plaats op alternerende weekdagen, telkens van
17.45 tot 18.45 uur.

Uitvoerend coördinator: H.P. Wiegman.

Custom Course Registration

Inschrijven in de lijn Diagnostiek en Casuïstiek via Vunet.

General Information

Course Code T_LDIAGCAS
Credits 3 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator prof. dr. F.J.M. Roeters
Examiner prof. dr. F.J.M. Roeters
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture