Clinical Rehabilitation with Removable Prosthodontics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(3), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3)
VI : b(3), m(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Het doel van dit lijnonderwijs is het onder specialistische begeleiding
behandelen van een volledig edentate patiënt evenals het preklinisch
vervaardigen van een overkappingsprothese op natuurlijke pijlers of op
implantaten. Daarnaast leert de student een frameprothese te ontwerpen.
Dit laatstgenoemde onderwijs wordt deels via hand-on training gegeven
(surveycursus) en deels via het studieweb waarbij de student via
discussielijsten feedback krijgt van de docent of van zijn medestudenten
op het door hem/haar ontworpen frame.

Teaching Methods

Practicum

Method of Assessment

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- Voldoende voor het preklinisch werkstuk VP.
- Voldoende voor de klinische VP.
- Voldoende voor het practicum overkappingsprothese (POP).

Het eindresultaat is het gemiddelde van de drie practicumonderdelen.

Literature

• Koopmans A.S.F. De vervaardiging van de preklinische volledige
gebitsprothese. Handleiding 2010-2011.
• Koopmans A.S.F. Klinische handleiding voor de vervaardiging van een
volledige gebitsprothese. Handleiding 2010-2011.
• Kalk, W. et al. De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen
en implantaten, Bohn Stafleu Van Lochum, Houten/Zaventem
2005. ISBN 90 313 1152 9
• Kalk, W. et al. De volledige gebitsprothese in woord en beeld.
Uitgangspunten voor diagnostiek en behandeling van de edentate patiënt.
Bohn Stafleu Van Lochum, Houten/Diegem 2001. ISBN 90 313 2175 3
• Andel, A.G. van. Handleiding frameprothese. ACTA 2013.
• Andel, A.G. van. Hand-outs college partiële prothetiek. Versie
september 2012.
• Jepson N.J.A., Waas M.A.J. van (Nederlandse redactie). De partiële
prothese in theorie en praktijk. Houten: Prelum uitgevers 2008.
ISBN 978-90-8562-021-1.
• Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de, Keltjens HMAM. De partiële
gebitsprothese. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2012. ISBN
9789031375752.

Additional Information

Om binnen de lijn tot de klinische VP-stage te worden toegelaten, moet
de student de preklinische VP onderdelen met een voldoende hebben
afgesloten. Zie de preklinische handleiding VP voor de criteria waaraan
moet zijn voldaan. De klinische VP-stage is ingebed in de
patiëntenbehandeling van de lijn EBK, MA1.

General Information

Course Code T_LFUNCVOOR
Credits 6 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator drs. N. van Wagensveld
Examiner prof. dr. D. Wismeyer
Teaching Staff drs. N. van Wagensveld
drs. F.R. Langhorst

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Practical