Clinical Internship

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : b(4), i(4)
III : a(4), b(4), d(3), g(4)
IV : d(4), e(3)
VI : b(3), c(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Doel van deze lijn is om inzicht te krijgen in en kennis te maken met de
bijzondere tandheelkunde buiten de tandheelkundige praktijk en met de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die de tandarts heeft. Tevens
maakt de student kennis met het werk van een tandtechnisch laboratorium
(TTL). De lijn "Stages" borduurt voort op het theoretische Ma1 blok
"Specifieke patiëntengroepen". Specifieke patiëntengroepen zijn
bijvoorbeeld ouderen, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking, gedetineerden.
Het onderwijs zal bestaan uit een externe stage bij een specifieke
patiëntengroep, of een korte buitenlandstage (in overleg met de
coördinator) en een bezoek aan een TTL. In een werkgroep heeft men de
gelegenheid een presentatie van zijn/haar stage te doen.

Teaching Methods

Werkgroep, Hoorcollege, Overig

Method of Assessment

De lijn wordt met een voldoende afgerond als aan de volgende eisen is
voldaan:
1. Inleveren van een compleet dossier met daarin:
- sollicitatiebrief
- stagewerkplan
- stageovereenkomst
- stageverslag
- eindbeoordelingsformulier van de stage bij de specifieke
patiëntengroep
- TTLverslag
2. Presentatie van de stage

Literature

Afhankelijk van de stageplek dient de student zich theoretisch voor te
bereiden.

Additional Information

De externe stage dient zelf geregeld te worden, hiervoor moet tijdig een
sollicitatiebrief worden gestuurd naar de instelling van uw keuze. ACTA
heeft een aantal stageplekken waarop moet worden gesolliciteerd. Op
eigen initiatief een instelling zoeken is dus nodig om gegarandeerd een
stageplek te hebben. De lijst met stageplekken kunt u inzien bij de
secretaresse.

General Information

Course Code T_LSTAGES
Credits 3 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. M.A. Klaassen
Examiner dr. M.A. Klaassen
Teaching Staff dr. M.A. Klaassen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture, Other