Clinical Evidence Based Dentistry Including Clinical Decision Making and Specialist Training, KV

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(3), b(3), c(4), d(3), e(3), f(3), g(3), h(3), i(3), j(3), l
(3)
II : a(4), b(3), c(3), d(3), f(3)
III : a(4), b(3), c(3), e(3),
IV : a(3), c(2), e(3)
V : c(3), d(4), e(3), f(3)
VI : a(4), b(3), e(3), f(3), g(3), h(2), i(3),
VII: 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, bijlage I.

Course Content

De Lijn EBK, KV MA1 bestaat uit een tweetal onderdelen en dient ter
voorbereiding voor specifieke handelingen binnen de lijn EBK MA1 en de
lijn EBK OWP MA2 en de LAG.

Het vak is opgedeeld in twee delen:
1. Klinische verdieping Endodontologie
2. Klinische verdieping MTI (Medische Tandheelkundige Interactie)

1. Klinische verdieping Endodontologie (KV-endo)
Het onderdeel Klinische verdieping Endodontologie bereidt de student
voor op het zelfstandig kunnen uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen
en bestaat uit werkbesprekingen en practica. Het onderdeel wordt
afgesloten met de niet-patiëntgebonden toets wortelkanaalbehandeling.

Na afloop van de KV-endo is de student:
- in staat om een diagnose van endodontische en periapicale
afwijkingen op grond van klinische bevindingen te stellen, een daarop
gebaseerd endodontisch behandelplan te maken, en de risico’s van de
behandeling in te schatten;
- in staat om ontstoken, geïnfecteerd dan wel necrotisch
pulpaweefsel te behandelen;
- in staat om de principes van evidence based tandheelkunde in de
klinische en endodontologische besluitvorming te integreren;
- zich bewust van de grenzen van het eigen kennen en kunnen en kan
hij/zij hierop reflecteren.

2. Klinische verdieping MTI (KV-MTI)
Bij medisch tandheelkundige interactie wonen de
studenten de dagelijkse MTI-patiënten voorbesprekingen bij. Veel
aandacht wordt besteed aan het afnemen van de medische anamnese en aan
mogelijke medisch-tandheelkundige interacties van patiënten die in de
EBK door Ma2 en Ma3 studenten worden behandeld.

In de 8 wekelijkse bijeenkomsten zullen de studenten in groepjes MTI-
onderwerpen voorbereiden en presenteren aan hun medestudenten. Hierbij
is er aandacht voor MTI-aspecten, zoals effecten van ziekten en
geneesmiddelen op de mondgezondheid, allergieën voor tandheelkundige
materialen en het voorkómen van (acute) medische problemen tijdens of
door de tandheelkundige behandeling.
In de voorlaatste week van KV-MTI zal er een herhaling zijn van het
reanimatiepracticum met AED en zullen de acute medische situaties
geoefend en getoetst worden met behulp van simulatiepatiënten. De
laatste week is bedoeld voor evaluatie- en beoordelingsgesprekken.

De student zal na afloop van de KV-MTI
- in staat zijn de interacties tussen tandheelkunde en geneeskunde
te herkennen en te interpreteren, om zo een optimaal behandelplan te
kunnen opstellen;
- kennis opdoen van de bijwerkingen van geneesmiddelen
teneinde tandheelkundige problemen te kunnen verklaren;
- kennis en vaardigheden opdoen ten aanzien van het juist
voorschrijven van medicijnen;
- kennis en vaardigheden opdoen met betrekking tot
reanimatie en acute situaties, alsmede gebruik van de medische
noodkoffer

Teaching Methods

Hoorcollege, Werkgroep, Practica, Overige

Method of Assessment

De Lijn EBK, KV Ma1 wordt met een voldoende afgerond als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
- De student heeft de Klinische verdieping Endodontologie gevolgd
en de niet-patiëntgebonden toets wortelkanaalbehandeling met voldoende
resultaat afgerond;
- De student heeft alle verplichte onderdelen van de Klinische
verdieping MTI gevolgd;
- De student de Lotustoets met voldoende resultaat heeft afgerond;
- Voor al deze onderdelen geldt een 100% aanwezigheidsplicht.

Literature

• BRAND HS, VAN DIERMEN DE, MAKKERS PC. Algemene ziektenleer voor
tandartsen, 3e druk. Bohn Stafleu van van Loghum, Houten 2013.
• NEKOOFAR MH et al., (2006). The fundamental operating principles
of electronic root canal length measurement devices. Int Endod J, 39;
595-609.
• SLUIS, VAN DER et al., (2007). Passive ultrasonic irrigation of
the root canal: a review of the literature. Int Endod J, 40; 415-426.
• THODEN VAN VELZEN, S.K., WESSELINK, P.R. (red.) et al., (2010).
Endodontologie. Houten / Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 3e druk.
• VERTUCCI (1984). Root canal anatomy of the human permanent teeth.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 58;589-599.
• WHITWORTH J (2005). Methods of filling root canals: principles
and practices. Endod Topics, 12; 2-24.

Additional Information

Een voldoende resultaat voor de niet-patiënt gebonden toets
wortelkanaalbehandeling is
voorwaarde voor het mogen uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen bij
patiënten.

Coordinator EBK-KV, MA1 : Dr A.R. Özok
Coordinator KV MTI-deel: Dr D.E. van Diermen

General Information

Course Code T_M1LEBKKV
Credits 3 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. A.R. Ozok
Examiner dr. A.R. Ozok
Teaching Staff drs. J.M. Duininck
drs. Y. Aziz
dr. A.R. Ozok
dr. D.E. van Diermen MD
drs. A.K. Braun
dr. C. Boutsioukis
dr. S.V. van der Waal
A. Baaij MSc
drs. B.M.T. Tulp

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture