Scientific Training

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

II: a(3), b(3), c(3), d(3), e(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Dit blok is een voorbereiding op het blok Wetenschappelijke Verdieping
in het 3e studiejaar van de Masterfase. De student maakt in dit blok een
keuze voor een onderwerp waaraan hij in het 3e jaar wetenschappelijk
onderzoek zal verrichten. Tevens maakt de student een onderzoeksopzet
voor dit onderzoek. Het blok bevat ook werkgroepen waarin zal worden
geoefend met het vertalen van een vraagstelling in een onderzoeksopzet.

Teaching Methods

Hoorcollege, Werkgroep

Method of Assessment

Het blok wordt met een voldoende afgesloten wanneer aan de volgende
eisen is voldaan:
- Actieve participatie in de werkgroepen.
- Een goedgekeurde paper (werkstuk/opdracht), waarin de
onderzoekopzet wordt beschreven.
De eindbeoordeling vindt plaats op het niveau van onvoldoende of
voldoende.

Literature

De gebruikte literatuur wordt door de student grotendeels zelf verzameld
en wordt bepaald door het gekozen onderwerp.

Additional Information

Een voldoende resultaat voor dit blok is een toelatingseis voor de lijn
Wetenschappelijke Verdieping uit Master 3.

General Information

Course Code T_M2VWS
Credits 2 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. T.J.M. van Steenbergen
Examiner dr. T.J.M. van Steenbergen
Teaching Staff dr. T.J.M. van Steenbergen
dr. A.J. van Wijk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group