Oral Diseases, Oral Surgery, and Functional Anatomy

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : d(3), g(3), i(3), j(3)
II : f(3)
VI : c(3), e(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

In dit blok wordt vooral de pathologie van weke delen en bot in en rond
de mondholte bestudeerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan de
verschijningsvormen, de etiologie, de diagnostiek en de
behandelingsmogelijkheden. In het blok wordt ook aandacht besteed aan de
diagnostiek van veel voorkomende en voor de tandarts relevante
slijmvliesafwijkingen, afwijkende mondgewoonten, dentogene ontstekingen,
dentogene sinus max afwijkingen, extractieleer en hechten en het
voorkomen en behandelen van complicaties bij extracties. Bij het
onderdeel oncologie gaat de aandacht vooral uit naar de vroege
diagnostiek en preventie van premaligne en maligne aandoeningen in de
mond en het hoofd-halsgebied, alsmede de verschillende
behandelmogelijkheden. Tevens wordt aandacht besteed aan aspecten van
screening en de algemene aspecten en gevolgen van radiotherapie en
radiobiologie. Bij de onderdelen orale pathologie en oral medicine
worden de epidemiologie, de etiologie, de pathogenese, de klinische en,
waar van toepassing, röntgenologische en histopathologische aspecten van
de gangbare afwijkingen in en rond de mond behandeld met inbegrip van de
differentiële diagnose, het natuurlijke beloop en eventuele preventie en
behandelingsvormen. De leerstof in het blok wordt ondersteund middels
een digitaal microscopie practicum "Orale Pathologie" dat via Canvas
beschikbaar is. Hierin worden diverse patiënten casus getoond met het
klinische, radiologische en histopathologische beeld, en voorzien van
vragen. Tevens wordt aandacht besteed aan orale bijwerkingen van
geneesmiddelen. Het anatomieonderwijs omvat een gedetailleerde
behandeling van de organen van het hoofd-halsgebied. De aandacht is
daarbij vooral gericht op de structuren die de mondholte omgeven. Tevens
wordt in dit multidisciplinaire blok ingegaan op de samenhang tussen de
verschillende medische specialismen die zich bezig houden met de
diagnostiek en behandeling van afwijkingen in en rond de mondholte. Ook
wordt in een van de thema’s aandacht besteed aan het onderwerp
‘verwijzen of niet’. Als laatste komt ook forensische odontologie aan de
orde.

Teaching Methods

Colleges, practica en computer ondersteund onderwijs

Method of Assessment

Digitaal tentamen (gesloten boek) dat bestaat uit meerkeuzevragen en een
aantal vragen naar aanleiding van één of meer cases.

Literature

• BAART JA, VAN DER WAAL I, Mondziekten, kaak-en aangezichtschirurgie
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2009
• SCHUNKE M, SCHULTE E, SCHUMACHER U (red). Anatomische atlas Prometheus
Hoofd, hals en neuroanatomie, 2e druk. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum,
2010
• VRIES J DE, ROODENBURG JLN, WAAL I VD, BENDER W (red). Oncologie voor
de tandheelkundige praktijk. Van Gorcum, Assen, 2006. ISBN
90-232-4250-5/ 978902342505
• Syllabus hoofd-hals Anatomie, ACTA 2005
• COO-programma’s Hoofd-hals anatomie, Kauwspieren en kaakgewricht,
Zenuwvoorziening van hoofd en hals
• Syllabus Forensische Tandheelkunde 2010

Target Audience

Master 1 tandheelkunde studenten

Additional Information

Practica zijn niet verplicht, deelname op inschrijving. De deelname aan
de practica wordt ten zeerste geadviseerd aangezien u tijdens de
practica de 3D perceptie van de verschillende anatomische structuren het
beste leert.

Custom Course Registration

De intekening gaat via een aankondiging op Canvas.

General Information

Course Code T_MONDKAAK
Credits 8 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. M.D. Lagerweij
Examiner dr. M.D. Lagerweij
Teaching Staff prof. dr. E.A.J.M. Schulten
prof. dr. J.G.A.M. de Visscher
prof. dr. E.A.J.M. Schulten
dr. J.G.A.M. de Visscher
dr. J.G.A.M. de Visscher
prof. dr. E.A.J.M. Schulten
J.P.T.F. Ho
dr. G.E.J. Langenbach
dr. ir. J.H. Koolstra
K.H. Karagozoglu
prof. dr. L.E. Smeele
drs. J.G.C. Tuk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical