Pain and Trauma

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(4), b(4), d(4), e(4), f(4), h(4), i(4), j(4), l(4)
III : b(4), c(4), d(3), f(3), g(3)
IV : a(4)
VI : a (4), d(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(3), j(3), o(3), q(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Het onderwijs van dit blok richt zich op onderzoek, diagnose en
behandeling van pijn van (non)-dentogene aard, craniomandibulaire
dysfunctie en traumata van gebitselementen en het aangezicht.
De definitie van pijn wordt besproken in termen van acute en chronische
pijn. Aan de orde komen perifere en centrale mechanismen van
pijntransmissie en -modulatie, alsmede pijn van pre-operatieve,
operatieve en postoperatieve oorsprong. Daarnaast worden ook non-
farmacologische en farmacologische vormen van pijnbeheersing en -
bestrijding onderwezen.

Teaching Methods

Hoorcollege, Werkgroepen (multidisciplinair en interactief)

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

• BAART, J.A. WAAL, VAN DER I., Mondziekten, kaak- en
aangezichtschirurgie, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum 2009 ISBN 97890
3135321-7
• The International Classification of Headache Disorders, 3rd ed.-
beta. Cephalalgia 2013; 33(9): 629-808.
• THODEN VAN VELZEN, S.K, WESSELINK PR (red.), "Endodontologie",
3de geheel herziene druk.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2010.
• Syllabus: Traumata van gebitselementen, Wesselink, P.R., ACTA
2012.
• NMT-Praktijkrichtlijn Tandletsel, NMT, Nieuwegein 2010.
• Orale kinesiologie: Temporomandibulaire disfuncties, bruxisme,
gebitsattritie en slaapapneu
• M. NAEIJE, F. LOBBEZOO and C.M VISSCHER Bohn Stafleu Van Loghum
1e Druk 2014
• Pain Terms Part III. A Current List with Definitions and Notes on
Usage. IASP 2011
• REUKERS, HAJ, VAN DAMME PhA Mondbeschermers: een lastige keuze.
Ned Tijdsch. Tandheelk 2007: 114: 242-247.
• WARNSINCK CJ, KOUTRIS M, SHEMESH H, LOBBEZOO F. Persisterende
dentoalveolaire pijn (PDAP). Ned Tijdschr Tandheelk 2015; 122: 95-100.

Additional Information

Uitvoerend coördinator: C.J. Warnsinck

General Information

Course Code T_PIJNTRAUM
Credits 4 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. H. Shemesh
Examiner dr. H. Shemesh
Teaching Staff drs. C.J. Warnsinck
drs. A.K. Braun
prof. dr. C.M. Visscher
dr. M. Koutris
drs. F. Dommering
drs. B.M.T. Tulp

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group