Latin 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student
* kent de voorgeschreven Latijnse woorden, grammaticaregels en syntax
* kan een beginnend complexe tekst zelfstandig vertalen

Course Content

Verdeeld over de eerste periode komen les I tot XII van Latinitas aan
bod. Op college wordt uitleg gegeven over de grammaticale rijtjes,
verschijnselen en zinsopbouw. De student leert thuis de woorden,
grammaticale rijtjes en grammaticale verschijnselen. Daarnaast bereid de
student de oefeningen en teksten voor.

Teaching Methods

Het college werkt er steeds meer naar toe dat de student zelfstandig de
teksten uit Latinitas vertaald. In het begin is er veel hoorcollege en
thuisstudie. Naar het einde toe heeft de student meer inbreng vanuit
thuis voorbereide teksten.

Method of Assessment

Tentamen over deel les I-XII van het cursusboek H. Oranje. De
masterstudenten krijgen een stuk Latijn dat zij tevoren niet zo
letterlijk gezien hebben.

Literature

- Oranje, H., Latinitas, 2007, VU uitgeverij, Amsterdam (verplicht)
- Woordenboek Latijn/Nederlands is verplicht; zeer sterk aanbevolen:
Pinkster, H., Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam University Press
- Kroon, C., Inleiding tot de Latijnse syntaxis: structuur en zin en
tekst- Grammatica-, 2007, Amsterdam University Press (aanbevolen, maar
niet verplicht)

Target Audience

Verplicht voor de studenten die de MA HHS doen en geen Latijn in hun
eindexamenpakket hadden. Verder allen die geïnteresseerd zijn om Latijn
te leren.

Recommended background knowledge

Kennis van de Nederlandse grammatica op het punt van zinsontleding.
Grieks 1, 2 en 3 of Grieks vanuit de vooropleiding. Indien deze
voorkennis er niet (geheel) is, dient contact te worden opgenomen met de
docent.

General Information

Course Code G_MLATIJN1
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator drs. M.W. Muilwijk
Examiner drs. M.W. Muilwijk
Teaching Staff drs. M.W. Muilwijk

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: