Latin 2

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student
* kent de Latijnse grammatica en syntax.
* kan zelfstandig een middeleeuwse theologische tekst vertalen.

Course Content

Verdeeld over de tweede periode komt les XIII tot XVIII van Latinitas
aan bod. Op college wordt uitleg gegeven over de grammaticale rijtjes,
verschijnselen en zinsopbouw. De student leert thuis de woorden,
grammaticale rijtjes en grammaticale verschijnselen. Daarnaast bereid de
student de oefeningen en teksten (enkele buiten het boek om) voor. Na 6
colleges worden capita selecta uit De imitatione Christi van Thomas a
Kempis gelezen.

Teaching Methods

Het college werkt er steeds meer naar toe dat de student zelfstandig de
teksten vertaald. In het begin is er veel hoorcollege en thuisstudie.
Naar het einde toe heeft de student meer inbreng vanuit thuis
voorbereide teksten.

Method of Assessment

Tentamen over deel 2 van het cursusboek Latinitas, de extra teksten en
capita selecta uit De imitatione Christi. De masterstudenten krijgen uit
imitatione Christi een stuk Latijn dat zij tevoren niet gezien hebben.

Entry Requirements

Latijn I (G_MLATIJN1) moet minimaal gevolgd zijn en er moet aan het
tentamen deelgenomen zijn.

Literature

- Oranje, H., Latinitas, 2007 (of latere druk), VU uitgeverij, Amsterdam
(verplicht)
- Woordenboek Latijn/Nederlands is verplicht; zeer sterk aanbevolen:
Pinkster, H., Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam University Press
- Kroon, C., Inleiding tot de Latijnse syntaxis: structuur en zin en
tekst- Grammatica-, 2007, Amsterdam University Press (aanbevolen, maar
niet verplicht)

Target Audience

Verplicht voor de studenten die de MA HHS doen en geen Latijn in hun
eindexamenpakket hadden. Verder allen die geïnteresseerd zijn om Latijn
te leren.

General Information

Course Code G_MLATIJN2
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator drs. M.W. Muilwijk
Examiner drs. M.W. Muilwijk
Teaching Staff drs. M.W. Muilwijk
dr. G.J. van Klinken

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: