Spiritual Care 1

2018-2019

Course Objective

.

Course Content

.

Teaching Methods

.

Method of Assessment

.

Literature

R. R. Ganzevoort/J. Visser, Zorg voor het verhaal, Zoetermeer:
Boekencentrum, 2007 (nader aan te geven delen)

J. Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, Kampen: Kok,
2006 (nader aan te geven delen)

Jaap Dijkstra, Gespreksvoering bij geestelijke verzorging (Soest:
Nelissen, 2007)

André Mulder, ‘Werken met diepgang: een introductie’, in: A. Mulder & H.
Snoek (red.), Werken met diepgang: levensbeschouwelijke communicatie in
de praktijk van onderwijs, zorg en kerk (Zoetermeer: Meinema, 2012)

Doug Oman, ‘Defining Religion and Spirituality’, in: R.F. Paloutzian &
C.L. Park, Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (New
York: The Guildford Press, 2013)

Mary Frohlich, ‘Critical Interiority’, in: Spiritus: A Journal of
Christian Spirituality, Vol. 7, No. 1: 77-81

R.R. Ganzevoort, M. Ajouaou, A. van der Braak, E.C.T. de Jongh & L.
Minnema, ‘Teaching Spiritual Care in an Interfaith Context’, in Journal
for the Academic Study of Religion, Vol. 27 No. 2 (10 pp)

W. Cadge & E. Sigalow, ‘Negotiating religious differences: The
strategies of interfaith chaplains in healthcare’, in: Journal for the
Scientific Study of Religion, 52(1): 146-158.
doi:http://dx.doi.org/10.1111/jssr.12008

A.I. Liefbroer, E. Olsman, R.R. Ganzevoort & F.S. Van Etten-
Jamaludin,’Interfaith Spiritual Care: A Systematic Review’, in: Journal
of Religion and Health, 15 februari 2017 DOI 10.1007/s10943-017-0369-1


Aanbevolen:

Meerten ter Borg, Waarom geestelijke verzorging? Zingeving en
geestelijke verzorging in de moderne maatschappij (Nijmegen: KSGV, 2000)

S. Gilliat-Ray, M. Ali & S. Pattison, Understanding Muslim Chaplaincy,
Farnham: Ashgate 2013, p. 25-42 (18 pp)

C.A. Giles & W.B. Miller (eds.), The arts of contemplative care.
Pioneering voices in Buddhist chaplaincy and pastoral work, Somerville:
Wisdom Publications 2012, p. 3-26 (24 pp)

Jan Hein Mooren, ‘Bronnen van zin in humanistische geestelijke
verzorging’. In: H.A. Alma & A. Smaling (red.) Waarvoor je leeft.
Studies naar humanistische bronnen van zin. Amsterdam: SWP 2009, 199-232
(34 pp).

H. Rambaran, B. Lalbahadoersing, A. Ramdhani & S. Motiram Sharma,
Handboek geestelijke verzorging voor hindoes (Almere: Uitgeverij
Parthenon, 2015)

Abu-Ras, W., & Laird, L. (2011). How Muslim and non-Muslim chaplains
serve Muslim patients? Does the interfaith chaplaincy model have room
for Muslims' experiences? Journal of Religion and Health, 50(1), 46-61.
doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10943-010-9357-4

Target Audience

Deze module is een van de professionele modules in de specialisatie
Spiritual Care. De module richt zich op het beroep van geestelijk
verzorger zoals het wordt uitgeoefend in Nederland. De traditionele
werkvelden zijn gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdhulpverlening,
penitentiaire instellingen en de krijgsmacht. In de afgelopen jaren
hebben geestelijk verzorgers zich ook zelfstandig gevestigd of zijn
verbonden met zulke sectoren als vluchtelingenwerk, advocatuur,
organisatie-advisering en NGO's.

Additional Information

Deze module wordt aangeboden in het Nederlands.

General Information

Course Code G_SPICA1
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition English
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. E.C.T. de Jongh
Examiner dr. E.C.T. de Jongh
Teaching Staff dr. E.C.T. de Jongh

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: