Tax Law on Pensions

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van diepgaande kennis en inzicht in de fiscale wet- en
regelgeving rond pensioenen en andere onderhoudsvoorzieningen en de
samenhang met de overige relevante rechtsgebieden. Na afloop van de
cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in
complexe casus.

Course Content

Na een inleiding over aanspraken in het algemeen, pensioenaanspraken in
het bijzonder, de zogenoemde drie-pijler-systematiek en de omkeerregel,
worden de verschillende pensioenopbouwsystemen behandeld. Vervolgens
worden behandeld de ingangsdata en hoogte van het pensioen, waarna wordt
ingegaan op de toegelaten pensioenuitvoerders en de internationale en
Europeesrechtelijke aspecten die aan de orde zijn bij emigratie. Tot
slot wordt specifiek aandacht besteed aan de bijzondere positie van de
directeur-grootaandeelhouder en de regels met betrekking tot lijfrente
in de derde pijler en vervroegde uittreding.

Teaching Methods

Hoorcolleges en met veel ruimte voor interactie en eigen inbreng van de
studenten.

Method of Assessment

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literature

Syllabus Fiscaal pensioenrecht (digitaal).

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor: bijvak-
en contractstudenten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Recommended background knowledge

Een inleidend fiscaal vak (bijvoorbeeld: Elementair belastingrecht).

General Information

Course Code R_Fisc.pens
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator prof. dr. H.M. Kappelle
Examiner prof. dr. H.M. Kappelle
Teaching Staff prof. dr. H.M. Kappelle

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: