Wage Taxes

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de loonheffingen
(de relevante bepalingen van de Wet IB 2001, de Wet op de loonbelasting
1964 en de socialeverzekeringswetgeving). Studenten verkrijgen inzicht
in de samenhang tussen de verschillende loonheffingen. Na afloop van de
cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in
complexe cases.

Course Content

In dit vak staan de loonheffingen centraal. Aandacht wordt besteed aan
de Wet op de loonbelasting 1964 en de relatie met de sociale
verzekeringen. In het bijzonder komen aan bod de begrippen
dienstbetrekking, loon en inhoudingsplichtige. Tevens wordt ingegaan op
de werkkostenregelingen en de positie van dga’s.

Teaching Methods

Gecombineerde hoor-/werkcolleges.

Method of Assessment

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literature

A.L. Mertens, Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de
loonbelasting, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018.

Target Audience

Dit vak is verplicht voor de afstudeerrichting Directe belastingen van
de master Fiscaal recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak
ook open voor: bijvak- en contractstudenten.

General Information

Course Code R_LoonH
Credits 3 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. J. Gooijer
Examiner mr. J. Gooijer
Teaching Staff mr. drs. T. Hoekstra

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture