Intergovernmental Relations

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1. Het verschaffen van kennis over en inzicht in de inrichting en
werking van nationale bestuurlijke stelsels;
2. Oefening in het uitvoeren van een analyse en/of het ontwikkelen van
een advies m.b.t. de inrichting van het openbaar bestuur.

Course Content

Centraal in dit vak staan de inrichting en werking van nationale
bestuurlijke stelsels, met bijzonder aandacht voor het Nederlandse
openbaar bestuur. Stelsels van binnenlands bestuur zijn opgebouwd uit
een groot aantal
instanties op verschillende bestuursniveaus. Het Nederlandse stelsel
kent naast algemene bestuurseenheden zoals het Rijk, provincies en
gemeenten ook een groot aantal functionele bestuursorganen, zoals
waterschappen en zelfstandige bestuursorganen. In het blok staan de
volgende onderwerpen centraal. Eerst wordt ingegaan op verschillende
typen bestuurlijke stelsels en de achterliggende normatieve theorieën.
In dat verband wordt het Nederlandse stelsel vergeleken met een aantal
bestuurlijke stelsels van andere Europese landen. Daarna wordt het
Nederlandse stelsel onder de loep genomen. Er is aandacht voor de
positie
van de gemeente en de provincie in het stelsel, voor de verdeling van
taken en
bevoegdheden (het vraagstuk van centralisatie en decentralisatie), en
voor
samenwerking tussen bestuursorganen (intergemeentelijke samenwerking
en bestuur in stedelijke agglomeraties).
Ter afsluiting schrijven studenten verschillende werkstukken van
beperkte
omvang over de centrale thema’s van het blok.

Teaching Methods

Hoor- en werkcollege. Aanwezigheid is verplicht.

Method of Assessment

Opdrachten & werkstukken.

Literature

Artikelen, rapporten en studies die via canvas elektronisch
toegankelijk zijn.

Target Audience

Masterstudenten Bestuurskunde

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

General Information

Course Code S_IB
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator drs. P.J. de Vries
Examiner drs. P.J. de Vries
Teaching Staff drs. P.J. de Vries

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: