Methods of Public Administration and Governance Research

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In dit vak staan de volgende leerdoelen centraal:
1) Herkennen welke onderdelen van het ontwerp van een onderzoek van
belang zijn voor de kwaliteit van het onderzoek;
2) Bepalen welk(e) onderzoeksdesign/s geschikt zijn voor de
beantwoording van verschillende soorten probleemstellingen op het
terrein van de bestuurskunde;
3) Eigen maken van gekozen basisanalyse relevant voor de masterthesis
(dit kan kwantitatief en/of kwalitatief zijn);
4) De kwaliteit van (toegepast) bestuurskundig onderzoek te beoordelen;
5) Zelf een samenhangend onderzoeksdesign en onderzoeksvoorstel
ontwikkelen, ingaand op de methodologie en analyse, maatschappelijke en
wetenschappelijke relevantie, en ethiek en organisatie van
onderzoeksactiviteiten.

Course Content

In een ‘post truth society’ waarin de leugen regeert met alternatieve
feiten is het voor de weerbaarheid van de samenleving in het algemeen en
voor het openbaar bestuur in het bijzonder van groot belang dat je feit
van fictie kunt onderscheiden en kritisch kunt kijken naar
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Er is veel verschil in de kwaliteit
van onderzoek dat het licht ziet in publicaties in de media, vakbladen
en wetenschappelijke tijdschriften. In deze cursus leer je de
belangrijkste methoden en technieken die je in bestuurskundig onderzoek
kunt toepassen. Bovendien leer je oog te krijgen voor goed en slecht
onderzoek.

In deze cursus leer je de belangrijkste methoden en technieken die je in
bestuurskundig onderzoek kunt toepassen. Bovendien leer je oog te
krijgen voor goed en slecht onderzoek. We bespreken de cyclus van
empirisch onderzoek en de koppeling tussen bestuurskundige
probleemstellingen en verschillende ‘research designs’, manieren om
onderzoek te ontwerpen.

Hierbinnen zal onder meer aandacht worden besteed aan deze aspecten van
bestuurskundig onderzoek:
• Experiment & Enquête
• Gevalsstudie en bestaand materiaal
• Kwantitatieve data-analyse
• Kwalitatieve data-analyse
• Data management, ethiek, reflectie en bestuurskundig advies

Teaching Methods

Hoor- en werkcollege.

Method of Assessment

Tentamen en eindwerkstuk

Literature

Nog niet bekend.

Target Audience

Masterstudenten Bestuurskunde. De voltijdstudenten kunnen het vak alleen
in periode 4 volgen; de deeltijdstudenten alleen in periode 5.

Recommended background knowledge

Dit vak bouwt voort op basisvakken in de methodologie zoals vak Methoden
en Technieken van Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (bachelor 1) of
Methoden en Technieken van Kwalitatief Organisatieonderzoek (bachelor 2
en premaster). Je leest ter voorbereiding van de colleges de
hoofdstukken uit de leerboeken. Tijdens de colleges zullen we de stof op
hoofdlijnen bespreken, sommige onderwerpen verder uitdiepen en toepassen
aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van bestuurskundig
onderzoek.

General Information

Course Code S_MTBOvt
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. Y. Eski
Examiner dr. Y. Eski
Teaching Staff dr. M.F.J. van der Horst
prof. dr. R.H.F.P. Bekkers
dr. Y. Eski

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture, Study Group