Public Governance and Knowledge

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Dit interactieve seminar draait om de vraag: Welke rol speelt kennis in
het openbaar bestuur? Op het eerste gezicht een heldere vraag, maar we
zullen zien dat de antwoorden dat zelden zijn; de wetenschappelijke en
bestuurlijke werkelijkheid zijn complex, en worden steeds complexer. De
vraag zal dan ook vanuit vele verschillende invalshoeken benaderd
worden: wat is kennis eigenlijk, hoe wordt het gevormd en op welke
kennis wordt beleid gebaseerd? Expliciete doelstelling van het vak is
het bevorderen van kritisch vermogen van de student, en de vorming van
eigen
(moreel) oordeel in het algemeen en ten aanzien van de rol van kennis in
het openbaar bestuur in het bijzonder.

Leerdoelen:
-Bevorderen van kritisch vermogen en vorming van eigen oordeel in het
algemeen
en ten aanzien van de rol van kennis in het algemeen en in het openbaar
bestuur in
het bijzonder.
-Verkrijgen van inzicht in de normatieve aspecten van de wetenschap.
-Verkrijgen van inzicht in de normatieve aspecten van Bestuurskunde.
-Verkrijgen van inzichten in de rol van wetenschappelijk en commercieel
advies
en kennis in de bestuurs- en beleidspraktijk.
-Bewustwording van eigen (toekomstige) rol en waarden.

Course Content

Het seminar kan als een kernvak voor Bestuurskundigen worden gezien
omdat het reflecteren op een probleem vanuit verschillende disciplines
daarin centraal staat. Bovendien is er aandacht voor problemen
problematiseren, herdefiniƫren en oplossingen zoeken. Besturen is
problemen oplossen, maar wie bepaalt wat het probleem is? Is
bijvoorbeeld de opwarming van de aarde een probleem, en zo ja wie moet
er dan wat aan doen? Complexiteit leren zien is een belangrijke
academische vaardigheid. Doelobsessie moet worden voorkomen;
herdefiniƫren van problemen (zoals die van de klimaat crisis) is een
kernvaardigheid voor Bestuurskundigen. In chaotische situaties blijven
nadenken en tot nieuwe inzichten komen. De kritische blik wordt ook naar
binnen gericht. Aan bod komen onder andere welke rol en
verantwoordelijkheid de Bestuurskunde kent ter verbetering van het
bestuur, zowel normatief als feitelijk. Daarvoor is inzicht belangrijk
in de betekenis van ((bestuurs)wetenschappelijke) kennis in de
bestuurlijke werkelijkheid. Bovendien komt de eigen (toekomstige) rol
ter sprake.

Teaching Methods

Interactieve hoorcolleges en gastcolleges

Method of Assessment

Werkstuk en bijdrages (o.a. opdrachten) tijdens college-periode.

Literature

Literatuur zal via Canvas bekend worden gemaakt.

Target Audience

Masterstudenten Bestuurskunde

General Information

Course Code S_OBK
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator prof. dr. G. de Graaf
Examiner prof. dr. G. de Graaf
Teaching Staff prof. dr. G. de Graaf

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: