Care in Society

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

- Inzicht in de plaats van zorg in de organisatie en cultuur van de
Nederlandse samenleving en de Europese context.
- Kennis van belangrijke wetenschappelijke opvattingen over
veranderingen in de verzorgingsstaat, individualisering en vergrijzing
en hun gevolgen voor de inrichting van de zorg.
- Vaardigheid om recente beleidsmaatregelen en vernieuwingen te duiden
in het licht van deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Course Content

In de cursus Zorg in de samenleving kijken we van buitenaf naar de zorg.
De plaats van formele en informele zorg in de samenleving staat
centraal. De aandacht wordt gericht op veranderingen in de manier waarop
zorg en – in mindere mate – gezondheid wordt gezien als sociaal
vraagstuk. Dit gebeurt aan de hand van twee begrippen: enerzijds het
wetenschappelijke concept van de risicosamenleving en anderzijds het
beleidsconcept van de participatiesamenleving. De notie van een
"Risicosamenleving" verheldert welke plaats zorg en hulpbehoevendheid
hebben in levenslopen zoals Nederland en welke ongelijkheden hier uit
voortkomen: risico’s (ziekte, inkomensverlies, informele zorg) worden
moeilijker voorspelbaar en worden ook steeds meer als individuele
verantwoordelijkheid gezien. De Nederlandse overheid markeert dit met de
nadruk op een participatiesamenleving: solidariteit moet steeds meer
buiten de overheid om worden georganiseerd en mensen moeten steeds meer
zelf voor elkaar zorgen. In hoeverre laat een risicosamenleving zo’n
verschuiving toe? We kijken hier naar door mogelijke beleidsinterventies
te analyseren.

Teaching Methods

hoor- en werkcollege, presentaties over analyseopdrachten

Method of Assessment

Schriftelijke deeltoetsen, take home-tentamen

General Information

Course Code S_ZIS
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. D.B.D. Bannink
Examiner dr. D.B.D. Bannink
Teaching Staff Y.M. La Grouw MSc
dr. G.C.F. Thomese
dr. D.B.D. Bannink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group
Target audiences

This course is also available as: