Peergroup fase 1

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student kan systematisch reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en
gebruikt hierbij onder meer kennis, feedback van derden en
beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering.
De student kan effectief feedback geven en ontvangen.
De student zet de opgedane inzichten tijdens de intervisie en reflectie
om in concrete leerpunten en organiseert de aanpak hiervan.

Course Content

In de peergroup staat de rol als ‘professional’ centraal. Studenten
leren de regie te nemen over hun eigen leerproces en hun visie op
onderwijs te beschrijven. Ze ontwikkelen een professionele identiteit,
waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met
eigen kennis, waarden en motieven. In peergroups reflecteren studenten
op hun
handelen in de praktijk, leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren
acties en evalueren deze. Verschillende instrumenten en methodes worden
gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om
de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk
te doorgronden en hiervan te leren.

Teaching Methods

Werkgroep.

Method of Assessment

Onderdeel van praktijk (geen aparte toetsvorm).

General Information

Course Code O_MLPEERGR_1
Credits 0 EC
Period P1+2+3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator drs. I. Pauw
Examiner dr. A. Handelzalts
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.