Praktice 1

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak in de onderbouw
en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Praktijk 1 omvat minimaal 48 klassencontacturen. Tijdens de
klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student
lessen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in
totaal 240 klassencontacturen voor Praktijk 1, Praktijk 2 en Praktijk 3
worden ten minste 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf
verzorgd, waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger
onderwijs (bovenbouw havo en vwo).
Op de school wordt de aandacht op dezelfde kernpraktijken gericht als
gedurende de instituutsopleiding. De werkplekbegeleider is op de hoogte
van de onderwerpen die op de instituutsdag aan bod komen en gebruikt
dezelfde rubric als de instituutsopleiders en vakdidactici om de
vorderingen van de studenten te beoordelen.

Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.
Studenten met een baan (zij-instromers, onderwijstrainees etc) geven in
dit stadium al zelfstandig les. Bij deze studenten is de nadruk bij de
begeleiding vanuit de werkplekbegeleider op het niveau van didactische
handelen in de les.

Method of Assessment

.Voor de afronding van Praktijk 1 voert LIO tegen het eind van fase I op
de (opleidings-)school de opdracht ‘Presenteer jezelf’ uit. De LIO
presenteert zichzelf als leraar in opleiding en voert daarbij
bewijsmateriaal aan over zijn/haar functioneren in de praktijk gedurende
fase I. Vervolgens beoordeelt de werkplekbegeleider de LIO aan de hand
van het Beoordelingsformulier Praktijk. Het functioneren van de LIO
gedurende de stage én de inbreng tijdens de presentatie leveren input
voor de beoordeling.

General Information

Course Code O_MLPRAK_1
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator drs. Y.G. Meindersma
Examiner drs. Y.G. Meindersma
Teaching Staff dr. O.P.M. van Buuren
prof. dr. M. Meeter
drs. Y.G. Meindersma
dr. A. Handelzalts
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. N.H. Ypenburg
drs. E.D. van Noort
drs. A.J.C. Monquil
drs. J. Gnodde
J. Quartel MA
drs. L.J. van Well-van Grootheest
drs. H. Stouthart
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.