Praktice 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak.

Course Content

Tijdens de praktijkstage werken studenten aan het verder ontwikkelen van
de kernpraktijken die in het instituutsdeel aan de orde zijn gekomen.
Net als in fase 1 komt de verbinding tussen theorie en praktijk aan de
orde. Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde vaardigheden gericht
als tijdens de instituutsopleiding. Dit betekent dat studenten, samen
met hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s
besproken in de (vak)didactiekcolleges van Didactiek 1 en 2.

Praktijk 2 omvat minimaal 72 klasse-contacturen. Tijdens deze
klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student
lessen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in
totaal 240 klassencontacturen voor Praktijk 1, Praktijk 2 en Praktijk 3
worden ten minste 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf
verzorgd, waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger
onderwijs (bovenbouw havo en vwo)

Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor de beoordeling van het praktijkdeel in fase II maakt de student in
blok 2 of 3 een afspraak met zijn werkplekbegeleider voor een afrondend
lesbezoek. In overleg met de werkplekbegeleider bepaalt de student welke
klas hiervoor het meest geschikt is. Na afloop van dit lesbezoek blikken
de werkplekbegeleider en de student terug op de les. De
werkplekbegeleider beoordeelt het functioneren van de LIO aan de hand
van het Beoordelingsformulier Praktijk Master. De werkplekbegeleider
komt tot een oordeel (= cijfervoorstel). De werkplekbegeleider
onderbouwt de gemaakte keuzes in een paar zinnen op het
Beoordelingsformulier Praktijk Master. Ook de student schrijft een kort
commentaar op de praktijkbeoordeling op het Beoordelingsformulier
Praktijk Master . De student levert beoordelingsformulier, inclusief
commentaar, in bij de VU-mentor in Canvas. Het cijfer wordt hiermee
voorgelegd aan de VU-mentor. Naar aanleiding van het cijfervoorstel
neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna
het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het
cijfer voor de Praktijk. De werkplekbegeleider brengt de schoolopleider
op de hoogte van het definitieve cijfer. De student dient voor de rol
van Professional, Pedagoog, Ontwerper en Uitvoerder overwegend op niveau
2 te functioneren.

De LIO verwerkt de leerpunten uit de praktijkbeoordeling in zijn/haar
terug- en vooruitblik in de
basisproef.

Additional Information

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling
van Praktijk 1 en Didactiek 1.

General Information

Course Code O_MLPRAK_2
Credits 9 EC
Period P2+3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator dr. A. Handelzalts
Examiner drs. Y.G. Meindersma
Teaching Staff drs. I. Pauw
dr. O.P.M. van Buuren
prof. dr. M. Meeter
R.B. van der Vos
drs. N.H. Ypenburg
drs. J. Quartel MA
drs. A.J.C. Monquil
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. E.D. van Noort
dr. A. Handelzalts
drs. Y.G. Meindersma
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
J. Quartel MA
drs. H. Stouthart
drs. J. Gnodde
drs. L.J. van Well-van Grootheest
R.M.C. Canisius

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.