Practical research 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Tijdens het praktijkonderzoek vullen studenten de tijdens hun master
opgedane onderzoeksvaardigheden aan met onderzoeksvaardigheden voor de
eigen onderwijspraktijk.

Course Content

In Praktijkonderzoek 2 worden onderzoeksvragen uit de onderwijspraktijk
vertaald in empirisch onderzoek. De student analyseert data uit de
onderwijspraktijk om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag en
rapporteert de bevindingen in een onderzoeksverslag en een presentatie
aan de collega’s in de school en aan mede-studenten op het instituut. Er
wordt met name aandacht besteed aan de aard en doelen van
praktijkonderzoek, en consequenties die dit heeft voor kwaliteitseisen
en de betekenis van praktijkonderzoek voor de beroepspraktijk.

Teaching Methods

De begeleiding vindt plaats op school (academische opleidingsschool) en
op het instituut en bestaat uit de volgende vormen: colleges,
werkcolleges, duo-begeleiding (VO docent/ULO docent).

Method of Assessment

Praktijkonderzoek 2 wordt afgesloten met een verslag en een
posterpresentatie over hun bevindingen en ze delen hun bevindingen zowel
op het instituut als op school.

Entry Requirements

Vereiste voorkennis: Praktijkonderzoek 1 en onderzoekservaring op
masterniveau in het eigen domeinvak.

Literature

- Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2012). Praktijkonderzoek in de
school. 2de druk. Coutinho, Bussum. ISBN 9789046903001
- Relevante en actuele artikelen over het onderzoeksonderwerp (via
Canvas en zelf verzamelen).

General Information

Course Code O_MLPROZ_2
Credits 6 EC
Period P4+5+6
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator dr. H.B. Westbroek
Examiner dr. H.B. Westbroek
Teaching Staff dr. O.P.M. van Buuren
prof. dr. M. Meeter
dr. H.B. Westbroek
drs. J.K.W. Riksen
dr. J.M.H. Swennen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
ir. E.J.F. Scheringa
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. B. Klein
drs. W. Jongejan
drs. L.J. van Well-van Grootheest
dr. T. Bosma
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
dr. A. Handelzalts
dr. B. de Vries
drs. A.J.C. Monquil
drs. J.B. Penninx
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. H. Stouthart
drs. N.H. Ypenburg
drs. E.D. van Noort
drs. J. Gnodde
J. Quartel MA
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture