Current Philosophical Social Conversation and Text Reading 1

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doel van dit vak is studenten te leren op wat voor verschillende
manieren actueel maatschappelijke ontwikkelingen kunnen worden
geanalyseerd en bediscussieerd vanuit een filosofisch perspectief.
Studenten leren goed te luisteren naar anderen, hun argumenten te
analyseren en daarop te reageren vanuit hun eigen achtergrond. Er wordt
van studenten verwacht dat ze actief meedenken en zich mengen in het
groepsgesprek, zodat ze al doende leren om zichzelf helder, duidelijk en
pakkend uit te drukken in een filosofisch gesprek.

Course Content

Tijdens het filosofisch actueel maatschappelijk gesprek wordt er steeds
één actueel maatschappelijk thema besproken (variërend van de Griekse
eurocrisis, het nieuwe werken en de gamificatie van onderwijs tot het
terrorisme en hedendaagse vluchtelingen problematiek). De thematiek van
de desbetreffende bijeenkomst zal steeds door de inleider van die dag
uiteengezet worden. Vaak zal een van de docenten een inleiding
verzorgen, maar dit kan soms ook gedaan worden studenten en
gastsprekers. Studenten dienen van te voren vragen te bedenken over de
tekst en het thema van die dag en die op het college naar voren te
brengen.

Teaching Methods

Dit college heeft de vorm van een werkgroep. Het thema van de bewuste
bijeenkomst wordt tenminste twee weken van tevoren bekend gemaakt aan de
studenten. Een inleidende en/of begeleidende tekst van de inleider wordt
tijdig toegestuurd zodat studenten voldoende tijd hebben om zich voor te
bereiden.

Method of Assessment

Toetsing van de student gebeurt in de vorm van een gemotiveerde
groepsbeoordeling door de docenten van diens of haar deelname aan het
college (kwaliteit van de vragen, de presentatie e.d.).

Literature

Literatuur wordt steeds ruim van de voren op Canvas bekend gemaakt.

Additional Information

Van studenten en docenten wordt verwacht dat ze in principe aanwezig
zijn op deze bijeenkomsten. Bij verhindering wordt dit tijdig gemeld bij
de docenten.
Deze module wordt in 2018-19 niet aangeboden. Deze module wordt om het
jaar aangeboden met Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en
tekstlezen 2.

Recommended background knowledge

De ingangseis voor dit college komt overeen met de toelatingseis voor
deze mastertrack.

General Information

Course Code W_MA_CBMGT1
Credits 3 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. A.M. Verbrugge
Examiner dr. A.M. Verbrugge
Teaching Staff dr. H. Sheikh
prof. dr. G.J. Buijs
dr. A.M. Verbrugge
dr. ir. G.J.E. Rutten

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: