Culture and Management: Literature 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze module sluit aan op het gedeelte ‘tekstlezen’ uit de module
‘Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 2’, waarin
gezamenlijk een filosofische grondtekst wordt gelezen. In periode 3 zal
binnen de module ‘Cultuur en bestuur: Literatuurstudie 2’ een
intensivering plaatsvinden van het aantal colleges tekstlezen. Aan het
einde van de periode leggen de studenten een (mondeling) tentamen af
over de eerste helft van het boek.

Het boek in zijn geheel zal in periode 6 schriftelijk getentamineerd
worden.

Course Content

Studenten lezen gedurende een jaar (waarvan de module ‘Cultuur en
bestuur: Literatuurstudie 1’ in het midden valt) een klassiek
filosofisch werk systematisch en integraal door onder begeleiding van Ad
Verbrugge. Afgelopen twee jaar zijn respectievelijk Hegels Grundlinien
der Philosophie des Rechts en Aristoteles’ Ethica Nicomachea
doorgenomen. Van ieder college worden door studenten protocollen
gemaakt, d.w.z. transcripten van het gesproken college. Twee weken voor
de eerste bijeenkomst zal via Canvas bekend worden gemaakt welke tekst
komend jaar zal worden gelezen.

Teaching Methods

Hoorcollege en zelfstandige bestudering van de literatuur.

Method of Assessment

Aan het einde van periode 3 wordt een mondeling tentamen afgenomen over
de eerste helft van de behandelde tekst. Dit cijfer weegt 100% mee als
eindcijfer voor de module ‘Cultuur en Bestuur: Literatuurstudie 2’.

Het eindcijfer voor het onderdeel ‘tekstlezen’ in de module ‘Filosofisch
actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 1’ wordt berekend zoals
onderstaand. Dit cijfer vormt 70% van het eindcijfer voor de module
‘Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 2’.

Tekstlezen eindcijfer:
25% resultaat mondeling tentamen ‘Cultuur en Bestuur: Literatuurstudie
2’
75% resultaat schriftelijk eindtentamen in periode 6

Entry Requirements

Deelname aan het vak ‘Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en
tekstlezen 2’ en toelating tot de master Filosofie van Cultuur en
Bestuur.

Literature

Twee weken voor de eerste bijeenkomst zal via Canvas bekend worden
gemaakt welke tekst komend jaar zal worden gelezen.

Target Audience

Studenten die in het tweede jaar van het programma zijn.

Additional Information

Voor dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid moet worden
doorgegeven en goedgekeurd door de docent. Alle colleges worden
opgenomen en op Canvas gezet, wanneer een college tekstlezen gemist
wordt kan de student het later terugluisteren.

General Information

Course Code W_MA_CBT2
Credits 3 EC
Period P3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. A.M. Verbrugge
Examiner dr. A.M. Verbrugge
Teaching Staff dr. A.M. Verbrugge

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: