Myths from Classical Antiquity and Biblical Stories

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Studenten doen kennis op over mythologie en bijbel waardoor ze met meer
plezier en kennis van zaken boeken lezen, naar muziek luisteren, door
musea lopen.

Course Content

De Europese en Amerikaanse cultuur is doordrenkt van de Bijbelse
verhalen en Grieks-Romeinse mythen en sagen. Zo hadden we onlangs in
Nederland
'Medea', een bejubelde voorstelling van Toneelgroep Amsterdam van
een naar onze actualiteit vertaalde tragedie van Euripides,
en bij de ‘Late Rembrandt'-tentoonstelling in het Rijksmuseum
werden talrijke bezoekers getroffen door Rembrandts schilderij van de
Romeinse Lucretia, een edelvrouw die werd verkracht door een
koningszoon. Ook wordt de reeks 'De Bijbel voor ongelovigen', waarin
Guus
Kuijer o.a. het verhaal van Mozes in het rieten mandje
hervertelt, verslonden door tal van lezers en genomineerd voor
belangrijke literaire prijzen.
Deze cursus biedt studenten de gelegenheid om kennis op te doen van
Griekse mythologie, Romeinse legenden en Bijbelse verhalen. De colleges
gaan in op het ontstaan en de functie van deze verhalen in de Oudheid.
Er is aandacht voor teksten en iconografie uit de Oudheid en voor de
receptie daarvan in latere tijden. De rode draad wordt gevormd door
voorbeelden uit verschillende cultuurhistorische contexten en in diverse
media: literatuur, beeldende kunst, toneel, film en muziek.

Teaching Methods

(a) een reeks hoorcolleges (steeds een sessie van 3 uur per week):
algemene inleidingen, gevolgd door specifieke onderwerpen;
(b) een zelfstandig te bestuderen leespensum;
(c) een museumopdracht in het Rijksmuseum (januari).

Method of Assessment

Twee schriftelijke deeltentamens en een opdracht. Bij de schriftelijke
toetsen kan een 5 gecompenseerd worden.

Literature

(1) een complete bijbel, bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling met
deuterocanonieke boeken uit 2004;
(2) G. Schwab, Griekse Mythen en Sagen
(Utrecht: Spectrum 2008, of latere druk);
(3) Livius, Sinds de Stichting
van de Stad. Vertaald door H.W. van Rooijen-Dijkman & F.H. van Katwijk-
Knapp (Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep, Salamander klassiek
2010).
(4) materiaal op Canvas (volgt).

Target Audience

Deze module wordt aanbevolen als invulling van de minorruimte voor
studenten GLTC en Oudheidkunde. Ook is zij heel geschikt voor in cultuur
geĂ¯nteresseerde studenten van binnen en buiten de Faculteit der
Geesteswetenschappen.

Additional Information

Deze module is een keuzevak in de minorruimte. Er geldt verplichte
aanwezigheid.

General Information

Course Code L_AABAALG053
Credits 9 EC
Period P1+2+3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M.H. Koenen
Examiner dr. M.H. Koenen
Teaching Staff dr. M.H. Koenen
dr. N.M. Vos
dr. E.M. van Opstall
dr. K.A.M. van den Berg

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: