Buddhism

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
kan een aantal belangrijke boeddhistische verschijnselen,
voorstellingen en ideeën historisch plaatsen; kan sociale en culturele
patronen in deze verschijnselen, voorstellingen en ideeën omschrijven en
kan de samenhang hiervan aangeven

Course Content

De module is een inleiding in het boeddhisme als religie, soteriologie,
psychologie en sociaal-historische beweging. In de module zullen
thema's als ontstaan, aard en verbreiding van het boeddhisme aan de
orde komen.

Teaching Methods

Hoor- en werkcollege, met gebruikmaking van Canvas.

Method of Assessment

Schrijfopdracht (20%) en schriftelijk tentamen (80%).

Entry Requirements

Geen.

Literature

Wordt bekend gemaakt via canvas.

General Information

Course Code G_BOEDD
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. A.F.M. van der Braak
Examiner prof. dr. A.F.M. van der Braak
Teaching Staff prof. dr. A.F.M. van der Braak
dr. V.A. van Bijlert

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: